Nyheter

Bussutfordringer i Alta

Fylkeskommunen erkjenner og tar på alvor de pågående utfordringene som våre kollektivtransportbrukere står overfor i Alta.

Større buss på rute 220 Mattaluoppal–Kautokeino

For å møte den økende etterspørselen og bedre kapasiteten har det blitt besluttet å iverksette en ny løsning for rute 220 Mattaluoppal–Kautokeino. Dette initiativet inkluderer innføringen av en stor buss som er spesifikt bestilt for å betjene denne ruten. 

Justering av rute 190 (Alta–Storslett) for effektiv korrespondanse på Storslett

For å optimalisere korrespondansen på Storslett, vil det bli gjort justeringer på rute 190 fra mandag 29. januar.

Rute 190: manglende korrespondanse 1. februar

Dette som følge av innstilte busser i Troms.

Skoleskysstilpassete ruter kjøres ikke i uke 9

I følge skoleruta for Finnmark er det vinterferie i uke 9 (26. februar-1. mars 2024).

Skolebuss, flybuss og bybuss i Vadsø får rutejusteringer!

Endringene iverksettes 4. mars.

Justering på rute 50

Bybussen i Vadsø får en mindre justering.

Kom deg til Lakselv flyplass med rute 130!

Rutejusteringen er iverksatt.

Midlertidig endring av stoppested for skolebuss i Golnes

Dette gjelder fra og med mandag 12. februar.

Billetter for bil på hurtigbåt

Vi har fått flere forespørsler vedr. høyere billettpris for bil på hurtigbåt.