Ruteendringer høytider

Faste ruteendringer ved høytider.

Faste ruteendringer ved høytider

Faste ruteendringer ved høytider
Dag Regel Unntak
1. januar Søndagsrute Buss og hurtigbåt: Innstilt hvis 1. januar er lørdag. Ferge: Vanlig lørdagsrute hvis 1. januar er lørdag.
Palmesøndag Ordinær søndagsrute
Onsdag før skjærtorsdag Fredagsrute Ferge: Dersom fartøy normalt ikke har avgang onsdag, kjøres ingen ruter.
Skjærtorsdag Buss: Innstilt. Ferge: Søndagsruter.
Langfredag Alle avganger innstilt. Ferge: I sambandet Hasvik–Øksfjord kjøres lørdagsrute
Påskeaften Ordinær lørdagsrute
1. påskedag Buss og hurtigbåt: Innstilt. Ferge: Søndagsruter
2. påskedag Søndagsruter
1. mai Søndagsruter Buss og hurtigbåt: Ingen rute hvis 1. mai er lørdag. Ferge: Vanlig lørdagsrute hvis 1. mai er lørdag.
16. mai Fredagsruter Ordinær rute hvis 16. mai er lørdag eller søndag
17. mai Buss: lørdagsruter. Hurtigbåt: Innstilt. Ferge: Søndagsruter
Onsdag før Kristi himmelfartsdag Buss: fredagsruter
Kristi himmelfartsdag Buss: Innstilt. Båt: Søndagsruter
Pinseaften Buss: Lørdagsruter.
1. pinsedag Buss og hurtigbåt: Innstilt. Ferge: Søndagsrute
2. pinsedag Søndagsruter
23. desember Fredagsrute Ordinær rute hvis 23. desember er lørdag eller søndag
24. desember Lørdagsrute fram til kl 13. Avganger med start etter kl 13 er innstilt. Ferge: Dersom søndag, kjøres ingen rute
1. juledag Ingen ruter
2. juledag Søndagsruter Buss og Hurtigbåt: Ingen ruter hvis 2. juledag er lørdag. Ferge: Lørdagsrute hvis 2. juledag er lørdag
Nyttårsaften Lørdagsrute fram til kl 13 Ingen ruter med avgang etter kl 13. Ingen ruter hvis nyttårsaften er søndag