Ruteendringer høytider

Faste ruteendringer ved høytider.

Faste ruteendringer ved høytider

Faste ruteendringer ved høytider
Dag Regel Unntak
1. januar Søndagsrute Buss og hurtigbåt: Ingen rute hvis 1. januar er lørdag. Ferge: Vanlig lørdagsrute hvis 1. januar er lørdag.
Palmesøndag Ordinær søndagsrute
Onsdag før skjærtorsdag Fredagsrute Ferge: Dersom fartøy normalt ikke har avgang onsdag, kjøres ingen ruter.
Skjærtorsdag Ingen ruter Ferge: Søndagsrute
Langfredag Ingen ruter Ferge: I sambandet Hasvik–Øksfjord kjøres lørdagsrute
Påskeaften Ordinær lørdagsrute
1. påskedag Ingen ruter buss og hurtigbåt, søndagsrute ferge
2. påskedag Søndagsruter
1. mai Søndagsruter Buss og hurtigbåt: Ingen rute hvis 1. mai er lørdag. Ferge: Vanlig lørdagsrute hvis 1. mai er lørdag.
16. mai Fredagsruter Ordinær rute hvis 16. mai er lørdag eller søndag
17. mai Ingen ruter buss og hurtigbåt, søndagsrute ferge
Kr. himmelfartsdag Søndagsruter
1. pinsedag Ingen ruter buss og hurtigbåt, søndagsrute ferge
2. pinsedag Søndagsruter
23. desember Fredagsrute Ordinær rute hvis 23. desember er lørdag eller søndag
24. desember Lørdagsrute fram til kl 13 Buss og hurtigbåt: Ingen ruter med avgang etter kl 13. Ferge: Dersom søndag, kjøres ingen rute
1. juledag Ingen ruter
2. juledag Søndagsruter Buss og Hurtigbåt: Ingen ruter hvis 2. juledag er lørdag. Ferge: Lørdagsrute hvis 2. juledag er lørdag
Nyttårsaften Lørdagsrute fram til kl 13 Ingen ruter med avgang etter kl 13. Ingen ruter hvis nyttårsaften er søndag