Reisegaranti: Refusjon ved avvik og forsinkelse på buss

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at busspassasjerer i Finnmark kommer fram til rett tid.

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet (1), vil vi:

 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
 • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.
 • Vi vil alltid gjøre vår ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Refusjon av utlegg til drosje, egen bil eller annen transport

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil kr 550
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil kr 825
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil kr 1.100

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må på forhånd være klarert av det selskapet du skal bruke eller bruker når reiser blir avlyst eller forsinket.

Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jule-, påske- og i sommerferier. For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 måned fra vi har mottatt den.

Henvendelser vedrørende reisegaranti:

Hvis du mener du har krav på refusjon av taxi, egen bil eller annen alternativ transport etter vår reisegaranti, så kan du fylle ut skjemaet her: 

Skjema refusjon reisegaranti

For spørsmål om reisegaranti på Snelandias bussruter, send e-post til post@snelandia.no. Dette gjelder kun generelle spørsmål, for å få refusjon, må dere bruke skjemaet over. 

Reisegarantien gjelder kun på Snelandias bussruter, ikke sjøtransport eller ruter betjent av andre busselskaper. 

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil(2). Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.

Når gjelder garantien ikke?

Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang i henhold til rutetabell.

Reisegarantien gjelder heller ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
 • Naturkatastrofer
 • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
 • Store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad

Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Vi gjør også oppmerksom på at reisegaranti ikke er det samme som plassgaranti. Er en buss- eller båtrute fullbooket, vil det ikke være dekket av reisegarantien. I disse tilfeller vil det være den reisendes egen reiseforsikring som eventuelt vil dekke påløpende kostnader.

– – – – –

 1.  Reisegarantien gjelder bussreiser i Finnmark. For reiser med ferje og hurtigbåt, se transportvilkår her på nettsiden til rederiet Boreal Sjø.
 2.  Ved refusjon av km-godtgjørelse, kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun km-godtgjørelse, ikke bompenger og parkering.