Behov for assistanse

I Snelandia er vi opptatt av at hele reisekjeden skal være universelt utformet. Det vil si at alle skal ha lik mulighet til å reise, uavhengig av funksjonshindring eller handikap. Allikevel er det av og til behov for tilpassing av reisen, og da er det fint om du tar kontakt på forhånd og forelegger ditt behov. Som oftest lar alle utfordringer seg løse.

Ved våre busstopp vil sjåføren være behjelpelig med assistanse, enten du er blind/svaksynt, har rullestol eller på annen måte behov for assistanse som følge av funksjonsnedsetting.

Skal du reise med ferge, er det viktig at du tar kontakt med mannskapet i forkant dersom du har spesielle behov underveis. Enkelte av fergene har egen parkeringsplass i nærheten av heis, og ønsker du å benytte denne, må du varsle på forhånd - enten på telefon direkte til båten, eller når du kjøper billett før ombordkjøring. På denne måten vil mannskapet kunne planlegge bedre hvordan de skal ta bilene ombord, og samtidig sørge for at du får denne plassen.

Alle våre hurtigbåter er også universelt utformet, og som på ferje er det også her fint om du varsler på forhånd direkte til fartøyet, dersom du har spesielle behov for reisen, som følge av nedsatt funksjon.

Våre transportoperatører