!
Varsel

Rute 64, 66
Rute 64 og 66: Fra og med 1. januar 2019 betjenes ikke lengre Kirkenes (gamle)... Rute 64 og 66: Fra og med 1. januar 2019 betjenes ikke lengre Kirkenes (gamle) sykehus og Kirkenes kai på rutene. Bussene snur da ved Amfi Kirkenes og betjener fast Kirkenes nye sykehus.
09.12.2018

Rute 64, 66
TRAFIKKMELDING 05.12.18: Rute 64 og 66 vil ikke betjene gamle kirkenes sykehus... TRAFIKKMELDING 05.12.18: Rute 64 og 66 vil ikke betjene gamle kirkenes sykehus inntil videre. Pga manglende vintervedlikehold av vei. Ruta blir å starte og stoppe på Kirkenes kai. Vi beklager dette.
05.12.2018

Rute 231
Trafikkmelding 9.11.18: Grunnet veiarbeid på kommunal vei "Steinfossveien" vil... Trafikkmelding 9.11.18: Grunnet veiarbeid på kommunal vei "Steinfossveien" vil skolerute 231 til og fra Øvre Alta skole, kun stoppe ved busstoppene på E45.
09.11.2018

Rute 223
På grunn av veiarbeid på Rv 885 på Sandnes, vil det fra 02.11.18 og inntil videre,... På grunn av veiarbeid på Rv 885 på Sandnes, vil det fra 02.11.18 og inntil videre, oppstå forsinkelser på bussrute 223. Busstoppene ved Grønalund og Sandnes vil ikke betjenes.
02.11.2018

Rute 111
På grunn av veiarbeid på Rv 885 på Sandnes, vil det fra 02.11.18 og inntil videre,... På grunn av veiarbeid på Rv 885 på Sandnes, vil det fra 02.11.18 og inntil videre, oppstå forsinkelser på bussrute 111. Busstoppene ved Grønalund og Sandnes vil ikke betjenes.
02.11.2018

Rute 111
Grunnet gravearbeider betjenes ikke holdeplassen Nybrottsveien ved Bjørnevatn.... Grunnet gravearbeider betjenes ikke holdeplassen Nybrottsveien ved Bjørnevatn. Bussene vil da kjøre rundt; dvs. Håbeth/Grubeveien, og reisende bes benytte alternative holdeplasser langs denne strekningen. Informasjon om varigheten av omleggingen følger så snart vi mottar ytterligere opplysninger.
01.10.2018