Nyheter

Nordic response 2024: berørte ruter

Fra 27. februar til 20. mars vil det være militær trafikk og øvingsaktivitet på veiene i Finnmark i forbindelse med øvelse Nordic Response 2024.

Justering rute 254, 255, 256 og 257

Mindre justering på avgangstid slik at elever kommer ved skolestart.

Justering på 216 (Russeluft – Rafsbotn skole)

Dette for at elever skal rekke rute 45 (Rafsbotn).

Skolebuss, flybuss og bybuss i Vadsø får rutejusteringer!

Endringene iverksettes 4. mars.

Bedre korrespondanse

Det gjøres rutetilpasninger for ferge, buss og FLEKS for å skape bedre forbindelser fra Vestre Loppa inn mot Alta.

Rute 170 (Kautokeino – Alta) justeres

Flere rutejusteringer på avganger etter forespørsel.

Mindre justering på rute 270 (Kirkenes – Lanabukt)

Vi gjør en mindre skoleskysstilpasning på ruten.

Rute 277: busstopp flyttet

Endringen er iverksatt.

Nye priser fra 1. februar

Vi ønsker å informere om kommende endringer i billettprisene for buss og hurtigbåt fra og med 1. februar 2024.

Justering av rute 190 (Alta–Storslett) for effektiv korrespondanse på Storslett

For å optimalisere korrespondansen på Storslett, vil det bli gjort justeringer på rute 190 fra mandag 29. januar.