Anbud

Følgende anbud er aktuelle for kollektivtrafikken i Finnmark: 

Flexxruter  i Finnmark - Anbudet ble gjennomført våren/sommeren 2016. Kontrakt er inngått med operatører i alle strekninger.

Bussdrift i Finnmark - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2022 – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS (PDF, 9 MB)

Drift av ruteopplysning for Finnmark for perioden 1.1.2015 - 31.12.2019 (PDF, 367 kB) – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med HT Safe AS

Hurtigbåtrutene i Finnmark - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 (PDF, 13 MB) – (Dokumenter Del 2 (PDF, 3 MB)) Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS

Ferjetrafikk Korsfjord - Nyvoll og Strømsnes - Kjerringholmen - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 (PDF, 3 MB) – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS

Ferjetrafikk Øksfjord - Hasvik, Øksfjord - Tverrfjord og Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 (PDF, 3 MB) – Konkurransen er avsluttet og kontrakt signert med Boreal Transport Nord AS

Ferjetrafikk Øksfjord - Hasvik og deler av trafikk Øksfjord - Tverrfjord for årene 2014 - 2015 (Intensjonskunngjøring) (PDF, 3 MB) –  Avsluttet. Kontrakt signert med Fjord1 AS