Nyheter

Midlertidig endring av stoppested for skolebuss i Golnes

Dette gjelder fra og med mandag 12. februar.

Billetter for bil på hurtigbåt

Vi har fått flere forespørsler vedr. høyere billettpris for bil på hurtigbåt.

Mindre justering på rute 270 (Kirkenes – Lanabukt)

Vi gjør en mindre skoleskysstilpasning på ruten.

Velkommen om bord på vår nye nettside