Nyheter

Endring på rutetrasé for rute 273 i Nesseby: Bedre tilpasning til skoletiden

En oppdatert og skoletilpasset rute venter Nesseby-samfunnet når rute 273 gjennomgår en endring i rutetrasé førstkommende torsdag 23. november. Denne justeringen er spesielt rettet mot elevene ved Nesseby oppvekstsenter for å forbedre tilgjengeligheten og timeplanen

Bruk refleks

19. oktober er den nasjonale refleksdagen. Dagen er en viktig påminnelse om at noe så enkelt som å gå med refleks er noe av det lureste du kan gjøre i vinter.

Bestill bestillingsreiser direkte i reiseplanleggeren

Fra august gjør vi endring slik at fleks ruter på buss og signalanløp på båt enkelt kan bestilles via vår reiseplanlegger. Både nettsiden her eller appen Snelandia Reise kan benyttes for bestilling.

Velkommen om bord på vår nye nettside

Rutejusteringer for Kautokeino: Rute 219 og 220

2. april iverksetter vi mindre justeringer av følgende ruter: Rute 219 Kautokeino–Stornes og rute 220 Sunnennjárga–Kautokeino.

Mindre justering på rute 270 (Kirkenes – Lanabukt)

Vi gjør en mindre skoleskysstilpasning på ruten.

Endring i rutetrasé for rute 10 (Bybuss Hesseng–Prestøya) fra 15. januar

Vi ønsker å informere om en viktig endring som trer i kraft mandag 15. januar for rute 10 (Bybuss Hesseng–Prestøya). Rutetraséen blir justert for å inkludere stopp ved Prestøya barnehage.

Rute 277: busstopp flyttet

Endringen er iverksatt.

Justering rute 254, 255, 256 og 257

Mindre justering på avgangstid slik at elever kommer ved skolestart.