Om Snelandia

Snelandia er en merkevare eid av Troms og Finnmark fylkeskommune for bruk i markedsføring og synliggjøring av offentlig kollektivtransport i Finnmark. Fylkeskommunen fastsetter avgangstider, rutetraseer, og utvelgelse av transportoperatører gjennom offentlige anbudskonkurranser. Det er også fylkeskommunen som fastsetter prisene for transporttilbudet.

Transportoperatøren som vinner kontrakten i anbudskonkurransen skal levere transporttjenestene. Det vil si innkjøp og vedlikehold av kjøretøy eller fartøy, gjennomføring av ruteplanen, kommunikasjon med passasjerer, billettsalg, håndtering av hittegods m. m.

Under merkevaren Snelandia leveres det transporttjenester i form av ferger, hurtigbåter, busser og bestillingstransport som frakter om lag 1,7 millioner mennesker i Finnmark årlig. Her inngår bybusstilbudet i Alta, Hammerfest og Kirkenes, skoleskyss i hele Finnmark, langdistanse ekspressbuss og båtavganger til og fra veiløse samfunn.

Snelandiabuss i by - Klikk for stort bilde Sunniva T. Gaski