Skoleskyss

Alt du trenger å vite

Rettigheter og søknadsprosesser for skoleskyss kan være forskjellig for ulike klassetrinn og aldre. Velg derfor det som passer best for deg og det du trenger å vite mer om:

Grunnskole

Videregående skole

Voksen i opplæring

For skoler og kommuner

Vedtatt skolerute for skoleskyss i Finnmark

Hva er skoleskyss?

Med skoleskyss menes den daglige transporten av eleven mellom hjem og skole. Finnmark fylkeskommune som har ansvar for å organisere mesteparten av skoleskyssen i grunnskolen og videregående skole, men organiseringen skjer i samråd med den enkelte skole.

Elever med rett til skoleskyss vil få tilbud om transport som passer med ordinært start- og sluttidspunkt på skolen. Skoleskyssen skal gjennomføres innenfor akseptabel reisetid for hver enkelt elev, og vurderingen av hva som er akseptabelt gjøres basert på blant annet avstanden mellom hjem og skole, elevens alder, forventet gangtid og rasjonell organisering av skoleskyssen.