Skoleskysstilpassete ruter kjøres ikke i uke 9

I følge skoleruta for Finnmark er det vinterferie i uke 9 (26. februar-1. mars 2024).

Dette medfører at skoleskysstilpassete ruter ikke kjøres i uke 9. Vi viser til Skyssreglement for grunnskolen, § 8.1.

8.1 Plikt til samordning

(opplæringsloven § 13-4)

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunen.

Elever med skyssrett skal, så langt dette er mulig, følge oppsatt skoleskyss organisert av fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan bestemme at skyss skal samordnes, det vil si at flere elever må̊ følge samme transport. Det skal så langt det er mulig legges opp til felles skyssordninger for elever i grunnskolen og videregående skoler.

Kommunene fastsetter skolerute for skole- og feriedager i grunnskoleåret. Kommunene skal ta hensyn til organisering av skoleskyssen når timeplan og skolerute for grunnskolen skal fastlegges, og dette gjøres i dialog med fylkeskommunen. Ferier og fridager må̊ samordnes i skoleruten for å avgrense antall kjøredager. Kommuner/skoler som avviker fra den skoleruten som er lagt til grunn ved planlegging av skoleskyssen (den skoleruten som er felles for størstedelen av skolene i fylket), må̊ regne med å dekke alle kostnader som følger av avviket fra skoleruten.

Før kommunen treffer vedtak om endringer i skolestruktur, skal fylkeskommunen konsulteres i forhold til spørsmålet om skoleskyss.

Hold deg oppdatert med reiseplanleggeren vår på Snelandia.no, den nasjonale reiseplanleggeren Entur.no eller i vår app Snelandia Reise.