keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Anbud

Følgende anbud er aktuelle for kollektivtrafikken i Finnmark: 

– Flexxruter  i Finnmark - Anbudet ble gjennomført våren/sommeren 2016. Kontrakt er inngått med operatører i alle strekninger.
– Bussdrift i Finnmark - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2022 – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS

– Drift av ruteopplysning for Finnmark for perioden 1.1.2015 - 31.12.2019 – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med HT Safe AS

– Hurtigbåtrutene i Finnmark - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 – (Dokumenter Del 2) Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS

– Ferjetrafikk Korsfjord - Nyvoll og Strømsnes - Kjerringholmen - Anbud for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 – Konkurransen er avsluttet og kontrakt er signert med Boreal Transport Nord AS

– Ferjetrafikk Øksfjord - Hasvik, Øksfjord - Tverrfjord og Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025 – Konkurransen er avsluttet og kontrakt signert med Boreal Transport Nord AS

– Ferjetrafikk Øksfjord - Hasvik og deler av trafikk Øksfjord - Tverrfjord for årene 2014 - 2015 (Intensjonskunngjøring) –  Avsluttet. Kontrakt signert med Fjord1 AS