To operatører tildeles kontrakt for fergedrift

I mars ble fergesambandene i Finnmark lyst ut på anbud slik at nye kontrakter er på plass fra 1. januar 2026. Innkomne tilbud er nå evaluert, og kontrakter er tildelt.

Ferge til kai


Fergesambandene Korsfjord–Nyvoll og Klokkarøya–Kjerringholmen vil fra oppstart 1. januar 2026 driftes av elektriske ferger.

– Vi er fornøyde med å få inn flere leverandører på fergetjenesten i Finnmark, og ser fram til at elektriske ferger også tas i bruk i Finnmark. Dette er et skritt i riktig retning med tanke på å nå klimamålene vi har for kollektivtransporten i Finnmark, sier Samferdselssjef i Finnmark, Bjørg Anita Hansen Joki.

Fra 2026 vil følgende operatører levere fergetjenester i Finnmark

Rute 500 Hasvik–Øksfjord. Boreal Sjø AS
Rute 510 Sør-Tverrfjord–Bergsfjord–Øksfjord: Boreal Sjø AS
Rute 520 Tverrfjord–Øksfjord: Boreal Sjø
Rute 550 Korsfjord–Nyvoll: Torghatten Nord AS
Rute 560 Klokkarøy–Kjerringholmen: Torghatten Nord AS

Dagens årlige kostnad for fergedrift i Finnmark utgjør 133 millioner kroner. Gjennomførte anbud viser at fylkeskommunen vil få en kostnadsøkning på rundt 20 millioner kroner årlig på fergedriften i Finnmark fra 2026, økning i kostnad er hovedsakelig en konsekvens av overgangen til nullutslippsferger i fergesambandene Korsfjord–Nyvoll og Klokkarøy–Kjerringholmen.