Midlertidig endring av stoppested for skolebuss i Golnes

Dette gjelder fra og med mandag 12. februar.

Vadsø vann og avløp KF i Vadsø kommune holder på med et anleggsprosjekt i Golnes. Her ferdes skolebarn med skolebuss til og fra bygda.

Anleggsarbeidet påvirker ferdselen til barna til og fra skolebussen, og kommunen har tilrettelagt slik at de får en vei som er mest mulig utenom anleggsarbeidene.

Dette innebærer at skolebussen må stoppe 40 meter lenger vest for der den stopper i dag etter avtale med grunneier, se orange merke på kartutsnittet under.

Det er forventet at arbeidet vil vare i minimum 2 mnd. Takk for deres tålmodighet!

Et kartutsnitt over Golnes, Vadsø kommune. Her kan man se et orange punkt som viser det nye stoppestedet, 40 m. vest for opprinnelig stoppested for skolebuss. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Skolebussen må stoppe 40 meter lenger vest for der den stopper i dag, se orange merke på kartet. Vadsø kommune