Billetter for bil på hurtigbåt

Vi har fått flere forespørsler vedr. høyere billettpris for bil på hurtigbåt.

Fire hurtigbåter (kombibåt: passasjer og bil) er på vei ut fra Hammerfest havn. Bildet er tatt på sommerhalvåret. Det er overskyet. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: hurtigbåter på vei ut fra Hammerfest. Eli Sjøen

Vi forstår deres tanker og frustrasjoner, og vil dermed bruke denne anledningen til å gjøre noen oppklaringer.

Billettprisene er regulert av riksregulativet for ferjetakster. Dette er et sett med regler og standarder fastsatt av staten. Snelandia, som kollektivtransportforvalter, kan ikke rabattere billetter som inngår under disse regulativene.

Ligger hos operatøren

I utgangspunktet skal operatøren, Boreal Sjø, billettere de reisende som ønsker å ha med bil i henhold til fergeregulativet. Billetter som omfatter biltransport ønsker ikke fylkeskommunen å selge gjennom nettbutikk eller app som følger av at hurtigbåt er i et nettoregime, og vederlaget skal til operatør. 

Ingen plassgaranti

Snelandia har heller ikke plassgaranti for verken passasjerer eller biler. Dette skaper problemer i perioder med mye trafikk der reisende har en oppfatting om at de har en plassgaranti som følger av at de har kjøpt en billett. 

Farlig gods

I tillegg er det ulike faktorer som kan redusere kapasiteten på båten. Et eksempel er frakt av farlig gods. På bakgrunn av dette ønsker fylkeskommunen at billetter for biltransport kun skal selges av operatør på stedet for å unngå misforståelser.

Vi håper dette var oppklarende.

God tur!