Skyssbevis

På denne siden finner du følgende informasjon:

Valg av skyssbevis

Når enkeltvedtak om gratis skoleskyss er innvilget vil eleven motta sitt skyssbevis. Skyssbeviset brukes på samme måte som ordinære billetter i kollektivtransporten, og har ellers samme status som vanlige billetter.

I perioden fra skolestart til 20. september vil gratis skoleskyss gjelde for elever som enda ikke har mottatt sitt skyssbevis etter å ha søkt om gratis skoleskyss. Etter 20. september må elever framvise gyldig skyssbevis for å få tilgang på gratis skoleskyss. Det gis ikke refusjon for de dager elever er uten skyssbevis etter 20. september.

Elever kan velge mellom to typer skyssbevis på søknadsskjemaet:

  • Elektronisk billett på mobiltelefonen. Eleven mottar billett i appen Snelandia Mobillett alle skoledager. Billetten brukes både til og fra skolen og er gyldig mellom kl. 06:00 og 18:00. Bruk av mobillett som skyssbevis krever tilgjengelig mobildata (ca. 1 mb mobildata i måneden).
  • Skysskort. Eleven mottar et fysisk skysskort som brukes som billett til og fra skolen. Dette kortet blir utdelt på skolen. Kortet kan kun benyttes på strekningen mellom elevens hjem og elevens skole.

Bytte av skole

Hvis eleven bytter skole og oppfyller krav til gratis skoleskyss, må søknadsskjema leveres til den nye skolen. Etter registrering av søknad og saksbehandling vil eleven motta sitt enkeltvedtak og skyssbevis. Om retten til gratis skoleskyss bortfaller ved bytte av skole, leveres fysisk skyssbevis til skolen.

Hvordan bruke mobillett som skyssbevis?

Bruk av mobillett forutsetter at man har en smarttelefon med enten iPhone- eller Android-system, samt at mobildata er tilgjengelig. Det er elevens ansvar at telefonen har tilgang på mobildata eller Wifi for bruk av mobillett. Wifi skal være tilgjengelig i busser og fartøy i Snelandias rutenett. Etter vedtak om skoleskyss tar det ca. 3-5 dager til skyssbeviset er tilgjengelig på telefonen. Nedenfor ser du hvordan du installerer og finner ditt skyssbevis.

Hent app og installer

Du henter appen i App Store (iPhone) eller Google Play (Android) ved å søke på «Snelandia Mobillett».

Følg så anvisningene for å registrere deg som bruker.

Finn ditt skyssbevis/billett

Ditt skoleskyssbevis vil komme automatisk inn på din telefon når du har registrert deg som bruker og har blitt innvilget skoleskyss.

Når du står i åpningsbildet i appen, finner du menyen øverst til venstre på skjermen. Trykk på den, og velg menyvalget «Mine billetter». Dersom ditt skyssbevis er aktivert, vil du få ny billett hver morgen i skoleåret.

Billetten er gyldig for en reise til skolen, og en reise fra skolen i perioden mellom kl. 6:00–18:00.

Ombord i bussen eller båten
Når du går på skolebussen eller båten gjør du følgende:

1. Ha din mobillett klar ved ombordstigning.
2. Framvis billetten til sjåfør/båtmannskap eller valider billetten på billettmaskiner.
3. Ha en god reise!

Utgått billett

Etter klokka 18:00 er ikke billetten lenger gyldig. Da vil man få påtrykt «UTLØPT» på billetten, og man har da ikke lenger mulighet til å benytte den. Ny billett blir aktivert tidlig neste skoledag.

Ved bytte av mobiltelefon

Vennligst merk at dersom du bytter mobiltelefon, eller skifter SIM-kort mellom mobiltelefoner, så må du alltid passe på å logge inn i appen igjen. Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke bli utsendt billett påfølgende dag. Viser for øvrig til betingelsene som er beskrevet i appen, og at det er brukerens eget ansvar å sørge for at billett er tilgjengelig ved ombordstigning i bussen.

Endre skyssbevis

Det er mulig å endre type skyssbevis fra fysisk kort til mobillett eller motsatt.

Velger du å gå fra mobillett til kort sendes dette fra kortprodusenten til din skole, og det vil ta 1-2 uker før kortet er klart.

Velger du å endre fra kort til mobillett er dette normalt klart i løpet av 3-5 dager, og lastes inn i Snelandia Mobillett-appen under «Mine billetter».

Kontakt skolen for å gjøre dette.

Mistet eller ødelagt skyssbevis

Har du mistet eller fått ødelagt ditt skysskort, kan du bestille nytt ved å kontakte skolen.