keyboard_arrow_right
Skoleskyss

Skoleskyss

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: 
  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3.–10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket. 

For å få vedtak om fri skoleskyss, samt motta ditt skyssbevis, må du registrere ditt skyssbehov. 

Nyttige lenker:

Usikker på hvor langt unna skolen du bor? Bruk denne lenken for å finne ut din avstand til skolen. 

Registrer ditt skyssbehov ved å velge Søk om skoleskyss i menyen.

Mistet eller ødelagt skysskortet ditt? Bestill nytt her: http://snelandia.no/skoleskyss/tapskysskort 

Ønsker du å skifte fra skysskort til mobillett, eller motsatt: http://snelandia.no/skoleskyss/endreskyssbevis 

Har du fått avslag på søknad om skoleskyss. Du kan klage her: Bruk dette skjemaet

 

Informasjonsbrosjyre om skoleskyss: brosjyre om skoleskyss for skoler, kommuner, foresatte og elever (Norsk/Samisk) 

Her kan du laste ned retningslinjene for skoleskyss i Finnmark: Last ned retningslinjene for skoleskyss her (PDF) Finnmárkku skuvlasáhttonjuolggadusat (PDF)