Sonekart

Sonekart for buss og Fleks-ruter (bestillingstransport med buss, minibuss eller taxi) i Finnmark. Kartet er veiledende. Bruk appen Snelandia Reise eller reiseplanleggeren på nettsiden hvis du ønsker å finne antall soner mellom to holdeplasser.