Billettkontroll

Husk gyldig billett når du reiser med Snelandia.

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett hele veien. Reiser du på en rabattert billett, skal legitimasjon fremvises. 

For skoleelever med gratis skoleskyss er det skolekortet som er gyldig billett. 

For alle billettkategorier er det et krav om at den reisende skal legitimere seg med offentlig godkjent legitimasjon der billetten gir aldersbestemt rabatt eller krav om honnørbillett pga. alder eller uførhet. 

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis på Snelandias transportmidler.

Gebyr

Dersom gyldig billett eller reiseprodukt i Snelandia-kortet eller via Snelandia Mobillett ikke kan framvises ved billettkontroll, kreves en tilleggsavgift som er dobbel billettpris for reisen, minimum kr 750. 

Ugyldige billetter inndras. Ved forfalskning av billett/kort, kreves en tilleggsavgift på kr 1 500. Forsøk på forfalskning av billetter er straffbart, og kan medføre anmeldelse etter Straffeloven § 403. 

Gyldig legitimasjon

Det er legitimasjonskrav for rabatt på grunn av alder, verneplikt, uførhet, funksjonsnedsettelse eller som ledsager. Følgende er akseptert som gyldig legitimasjon:

  • Førerkort 
  • Pass 
  • Bankkort med bilde eller Postens id-kort 
  • Soldater skal vise gyldig vernepliktsbok/Militært ID-kort 
  • Personer under 67 år som har uføretrygd, skal vise legitimasjon fra NAV/trygdekontoret
  • Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund 
  • Ledsager må framvise skal ha ledsagerbevis (normalt utstedt av kommunen)

Du må løse fullprisbillett dersom du ikke kan legitimere deg tilstrekkelig for å oppnå rabattert billett. Differansen vil ikke refunderes i ettertid.