Hvem får gratis skoleskyss?

Videregående skole

Voksne som har fylt 25 år og som mottar videregående opplæring har ikke rett på gratis skoleskyss. Voksne under 25 år har rett til gratis skoleskyss på lik linje med andre elever i videregående skole.

Klikk på linken under hvis du går på videregående skole og er under 25 år:

Elev i videregående skole

Grunnskole

Voksne som får grunnskoleopplæring må oppfylle ett av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:

Elever med lang avstand til skolen

Voksne i grunnskoleopplæring som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Måling av avstand gjøres fra dør til dør etter korteste gangavstand langs brøytet vei. Elevenes faste bosted anses som elevenes hjem.

Når avstanden mellom hjem og skole er så lang at daglig skoleskyss ikke er forsvarlig, skal kommunen innlosjere elever. I en vurdering av om skoleskyssen er forsvarlig skal reisetid, sikkerhet og eventuell funksjonsnedsettelse vektlegges.

I tilfeller der eleven er innlosjert av kommunen, vil losjiet eller hybelen bli ansett som elevens hjem. Reiser til andre steder enn elevens hjem vil ikke bli dekket.

Mål avstand selv

Elever med varig funksjonsnedsettelse

Elever med varig funksjonsnedsettelse har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Legeerklæring må leveres til skolen sammen med søknad.

Last ned helseerklæringsskjema (DOCX, 47 kB)

Elever med midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade

Elever som opplever midlertidige funksjonsnedsettelse eller skade i løpet av skoleåret har rett til gratis skoleskyss i perioden funksjonsnedsettelsen eller skaden gjelder for. I slike tilfeller må eleven kontakte skolen, som enten bestiller transport direkte hos transportør eller via fylkeskommunen. Transport skal iverksettes fra dag 1 etter at skyssbehovet er oppstått og varer til avtalt dato.

Legeerklæring og søknadsskjema må leveres til skolen før eller kort tid etter transport er etablert. Hvis dette ikke blir gjort kan fylkeskommunen eller skolen kreve at eleven dekker kostnadene med transporten selv.

Last ned helseerklæringsskjema (DOCX, 47 kB)