Billettkategorier og rabatter

Vi har følgende billettkategorier og rabatter på buss, Flexx-ruter og hurtigbåt. For å få rabatt, må du ha med godkjent legitimasjon og bevis. 

Barn 0–5 år

Barn under seks år reiser gratis. Barn fra og med 6 år betaler barnebillett.

Barn og ungdom 6–17 år

50 % rabatt på enkeltbillett.

Ung voksen 18–29 år

40 % rabatt på enkeltbillett. 

Voksen 30–66 år

20 % rabatt ved forhåndskjøp i Mobillett-appen.

Honnør og 67+ år

50 % rabatt på enkeltbillett.

Militær

Militære vernepliktige i førstegangstjeneste og tilsvarende sivile tjenestepliktige får 50 % rabatt på enkeltbillett. Det gis ingen rabatt for Forsvarets ansatte, Grenaderer, HV-soldater eller personell i repetisjonstjeneste.

Spesialgruppe barn og ungdom

Grupper på minimum 10 personer gis 60 % rabatt. Dette gjelder skoler, barnehager og frivillige organisasjoner / idrettslag for barn og unge.

Hund

Gratis der det er plass og tillates medbrakt. Båtmannskap avgjør.

Ledsager

Reiser gratis sammen med den som har krav på ledsager. Ledsagerbevis med bilde er eneste gyldige legitimasjon. Den som ledsages betaler ordinær billett.