Billettkategorier og rabatter

Vi har følgende billettkategorier og rabatter på buss, Flexx-ruter og hurtigbåt. For å få rabatt, må du ha med godkjent legitimasjon og bevis. 

Barn 0–5 år

 • Barn under seks år reiser gratis. Barn fra og med 6 år betaler barnebillett.

Barn og ungdom 6–17 år

 • 50 % rabatt på enkeltbillett.

Ung voksen 18–29 år

 • 40 % rabatt på enkeltbillett ved forhåndskjøp i Mobillett-appen. Gjelder kun fra 2 soner og oppover.
 • 40 % rabatt på periodebillett. Gjelder kun for periodebillett på 30 og 90 dager.

Voksen 30–66 år

 • 20 % rabatt ved forhåndskjøp i Mobillett-appen.

Honnør og 67+ år

 • 50 % rabatt på enkeltbillett. 

Militær

 • Militære vernepliktige i førstegangstjeneste og tilsvarende sivile tjenestepliktige får 50 % rabatt på enkeltbillett. Det gis ingen rabatt for Forsvarets ansatte, Grenaderer, HV-soldater eller personell i repetisjonstjeneste.

Hund

 • Hund er gratis. 

Sykkel

 • Sykkel og annen stor bagasje kan tas med i buss så lenge det er plass. Du må løse egen billett. Prisen er 50 % av enkeltbillett, ikke høyere enn kr 60. 

Ledsager

 • Reiser gratis sammen med den som har krav på ledsager. Ledsagerbevis med bilde er eneste gyldige legitimasjon. Den som ledsages betaler ordinær billett.

Familierabatt helg og helligdag

 • Betalende voksen kan på reiser innenfor 1 sone ta med inntil 4 personer under 18 år gratis lørdager, søndager og helligdager.