Søke om skoleskyss

Når eleven har rett til gratis skoleskyss må foresatte fylle ut søknadsskjema som leveres til elevens skole. Dette gjelder for alle barne- og ungdomsskoler i Finnmark, og gjelder uavhengig av om eleven trenger skoleskyss i form av buss, båt, egentransport eller taxi.

Følgende skjema må fylles ut og leveres til skolen for å søke om skoleskyss:

Gå til søknadsskjema (PDF, 422 kB)

Etter at skolen har registrert søknaden vil saken enten bli behandlet automatisk eller av en saksbehandler i fylkeskommunen eller kommunen. Det må forventes opptil tre ukers behandlingstid. Når saken er ferdigbehandlet vil foresatte motta et enkeltvedtak som bekrefter om eleven har fått innvilget gratis skyss eller ikke.

Disse trenger ikke søke om skoleskyss for hvert skoleår:

  • Elever med vedtak om gratis skoleskyss i form av buss fra forrige skoleår.
  • Elever med vedtak om gratis skoleskyss i form av båt fra forrige skoleår.

Disse må søke om skoleskyss på nytt hvert skoleår:

  • Elever med vedtak om gratis skoleskyss i form av taxi fra forrige skoleår.
  • Elever med vedtak om gratis skoleskyss i form av egenkjøring fra forrige skoleår.
  • Elever med kommunalt vedtak om gratis skoleskyss i form av buss fra forrige skoleår. Dette gjelder hovedsakelig elever med kort og særlig farlig eller vanskelig skolevei.
  • Elever som har endret bosted eller skole fra forrige skoleår.

Flytting

Om eleven endrer bosted og oppfyller krav til gratis skoleskyss fra ny adresse skal et nytt søknadsskjema utfylles og leveres skolen. Dersom elevens rett til skyss opphører etter flytting skal skolen man hadde skoleskyss til varsles om dette.

Ansvar

Foresatte er ansvarlig for at opplysningene som oppgis i søknaden om skoleskyss til enhver tid er korrekt. De er også ansvarlig for å varsle skolen om det oppstår endringer i de opplysningene som tidligere er innmeldt. Feilaktige opplysninger medfører at eleven eller foresatte blir holdt økonomisk ansvarlige for kostnader som følger av de feilaktige opplysningene.