Busse mátkedáhkádus

Fievrridanfitnodat Boreal Buss lea geatnegahttojuvvon Finnmárkku bussiide lágidit mátkedáhkádusa. Boreal hálddaša mátkedáhkádusgáibádusaid. Dáhkádusnjuolggadusaid gávnnat dás vuollelis, maid sáhtát maid lohkat Boreal neahttasiidduin. Fuomáš ahte mátkedáhkádus gusto dušše dábálaš ruvttobussiide.   også kan lese på Boreal sine sider

Finnmárkku bussiid mátkedáhkádus

Mátkedáhkádus geatnegahttá min dahkat dan buoremusa vai bussemátkkošteaddjit Finnmárkkus jovdet dohko gosa leat johtimin rivttes áigái.

Jos kollektiivajohtolagas dattege šaddet maŋŋoneamit dahje eará vuorddekeahtes dáhpáhusat (1), de áigut:

 • Addit dutnje vuđolaš dieđuid dáhpáhusas.
 • Nu johtilit go vejolaš addit dieđuid molssaevttolaš sáhttofálaldagaid/mátkkoštanvejolašvuođaid birra.
 • Fállat eará sáhtu jos dat geavatlaččat lea vejolaš.
 • Mii bargat maid sáhttit vai oahppat iežamet boasttuvuođain eastadan dihte seammalágan dáhpáhusaid.

Jos eará sáhtu ii fállojuvvo, de buhtadat duođaštuvvon droššegoluid ja/dahje goluid jos šattat geavahit iežat biilla dahje earálágan sáhtu maŋŋonemiid geažil:

 • Eanemus 550,- kr jos maŋŋoneapmi lea 20 minuhta vuollel 1 diibmosaš mátkkis.
 • Eanemus 825,- kr jos maŋŋoneapmi lea 40 minuhta 1-3 diibmosaš mátkkis.
 • Eanemus 1.100,- kr jos maŋŋoneapmi lea 60 minuhta badjel 3 diibmosaš mátkkis.

Badjel 3 diibmosaš mátkkiin buhtadat duođaštuvvon idjadangoluid, jos maŋŋoneapmi váikkuha dasa ahte it joavdda mearriduvvon báikái ovdal beaivvi maŋŋil. Dat galgá ovddalgihtii šiehtaduvvot fievrridanfitnodagain maid geavahat mátkki olis.

Fuolat ahte geavahat almmolaš sáhttofálaldagaid gustovaš ruvttotabealla ja dieđuid. Sierra ruvttotabeallat gustojit juovla-, beassáš- ja geasseluomus. Jos du gáibádus galgá vuhtiiváldojuvvot, de fertet sáddet čálalaš gáibádusa maŋimustá 1 mánu maŋŋil dáhpáhusa. Mii vástidat dutnje nu johtilit go vejolaš ja maŋimustá 1 mánu maŋŋil go gáibádus lea vuostáiváldon.

Čálalaš gáibádus merkejuvvon “Reisegaranti” sáddejuvvo:

Boreal Buss AS
Tanaveien 10
9801 Vadsø

Dahje e-poasttain: finnmark.doe@boreal.no

Goas gusto dáhkádus?

Dus lea vuoigatvuohta buhtadussii jos rievdadusat eai leat ovddalgihtii almmuhuvvon. Dáhkádus buhtada molssaevttolaš sáhtu, juo go droššiin dahje iežat biillain (2). Jos dieđát ahte lea vejolaš geavahit eará sáhttofálaldaga, de berret dan dahkat, vejolaččat droššesáhtuin.

Mátkedáhkádus gusto njuolggomátkkiide ja go sáhtu šattat molsut. Fertet rehkenastit doarvái buori vuordináiggi ja mátkeáiggi jos fertet sáhtu molsut.

Goas ii gusto mátkedáhkádus?

Mátkedáhkádus ii gusto jos vuordináigi ii leat guhkit go 20 minuhta almmuhuvvon ruvttotabealla mielde.

Mátkedáhkádus iige gusto jos mii/fievrridanfitnodat eat leat sivalaččat  ruvttomaŋŋoneapmái dahje bisseheapmái, nu go:

 • Almmolaš gohččumat ja gildosat, bargoheaitta ja sullasaš.
 • Luondduroasut
 • Erenoamáš garra dálkkit (omd. muohtadálki, uđas, dulvi dahje issoras gálja geainnut).
 • Geaidnobarggut dahje vuorddekeahtes dáhpáhusat mat váttásmahttet johtolaga.
 • Stuora lágideamit dahje eará dáhpáhusat johtolagas mat erenoamážit váikkuhit oktasašjohtolahkii.

Mátkedáhkádus maid ii govčča liigegoluid maŋŋoneami geažil, ovdamearkka dihte jos it jovssa bátnedoaktárdiimmu, gávpešiehtadallamiid dahje girdi.

Fuomášahttit maid ahte mátkedáhkádus ii leat seamma go čohkkánsadjedáhkádus. Mátkedáhkádus ii dáhkit čohkkánsaji  jos busses dahje fatnasis ii leat čohkkánsadji. Mátkkošteaddji berre ieš iskat gokčá go su iežas mátkedáhkádus liigegoluid dan oktavuođas.

– – – – –

 1. Mátkedáhkádus gusto bussemátkkiide Finnmárkkus. Feargamátkkit ja leaktofanasmátkkit, geahča min fievrridaneavttuid dáppe.
 2. Jos kilomehterbuhtadus gáibiduvvo, de lea dušše biilavuoddji gii dan sáhttá gáibidit, muhto eaktuduvvo ahte máŋggas johtet ovttas. Dušše kilomehterbuhtadus máksojuvvo, eaige bummagolut ja orustangolut.