Hattit

Leaktofatnasiid bileahttahattit Finnmárkkus.

Eaŋkilbileahtta Áigodatbileahtta

Eaŋkilbileahttahattit leaktofatnasat

Eaŋkilbileahttahattit leaktofanasmátkkiide. Jos guokte hatti leat almmuhuvvon, de gusto hálbbimus bileahttahaddi maid ovddalgihtii oasttát Snelandia Mobillett áppas.

Áigodatbileahtta 30 beaivvi

Mis leat ráddjejuvvon áigodatbileahtat leaktofanasmátkkiide:

Snelandia 16–19

"Snelandia 16-19" bileahta sáhttet buohkat gaskal 16 ja 19 jagi oastit Mobillett áppas. Bileahtta máksá 650 kruvnnu ja dainna beasat mátkkoštit 30 beaivvi buot bussiiguin, Flexx-sáhtuiguin ja leaktofatnasiiguin miehtá Finnmárkku.   

Voksen

"Voksen" bileahta sáhtát oastit Mobillett áppas ja dat gusto buot leaktofanasmátkkiide mat leat guhkit go 80 km. Bileahtta máksá 1500 kruvnnu ja gusto 30 beaivvi. Váldde oktavuođa Snelandia geavaheaddjibálvalusain dahje fatnasiin jos dárbbašat eanet dieđuid dáid mátkkiid birra.