Ođđa ruvttoáiggit golggotmánnu 1.b. 2023

Fiskes busset leat ruovttoluotta fas. Muhto mii rievdadat eanet go dušše ivnni.

 • Buoret gávpotbusse
 • Ođđa jođánisruvttot
 • Duohtaáigevuogádat
 • Álkibut diŋgojupmi

Golggotmánu 1.b. rájes ođadat mii Finnmárkku ruvttofálaldaga. Mii álkidahttit mátkkošteami buoret gávpotbussefálaldagain, eanet ođđa jođánisruvttuid ja duohtaáigevuogádat. Ja fiskadabbo busset.

 • Ođđa bussiid mat leat vuohkkasabbot, buoret sadji ja dat klassihkalaš fiskes ivdni maid mii dovdat Finnmárkku bussiin
 • Čavčča mielde boahtá ođđa duohtaáigevuogádat mainna beassá dárkkistit leatgo busset maŋŋonan ja leat go busset dievva
 • Diŋgo diŋgojupmeruvttuid ja fatnasiidda signálamohkasteami njuolgga mátkeplánejeaddjái
 • Buoret bileahttavuogádat mas lea neahttagávpevejolašvuođat, sadjevárren, ovddalgihtiimáksin ja máksinkoarta geavahanvejolašvuohta man bileahttavuovdi álgá geavahit muhtun mánuid geahčen
 • Muhtun bisánansajit rievdaduvvojit ja muhtun bisánansajiide bohtet ođđa namat. Geavat mátkeplánejeaddji doppe leat beaiváduvvon áigetávvalat ja bisánanbáikesajit 

Ođđa jođánisruvttot 

 • Ođđa beaivválaš (Dx6) jođánisruvtto gaskkal Áltá ja Vuonnabađa laktá Nuorta- ja Oarje-Finnmárkku  buorebut oktii.
 • Ođđa beaivválaš (Dx6) jođánisruvtto Hánssagietti ja Álttá gaskka álkida bargomátkkošteddjiid, skuvlavázziid ja Álttá girdihámman mátkkošteddjiid mátkki
 • Ođđa beaivválaš jođánisruvtto (Dx67 skuvlabeivviid) Deanušaldi–Njuorggán mas lea oktavuohta Njuorggán-Avvil, laktá Nuorta-Finnmárkku buorebut Njuorggán gávppašansadjái, Avvil girdihámmanii ja Roavvenjárgga girdihámmanii/gárgii.

Girkonjárga

 • Dávjjit gávpotbusset Girkonjárggas
 • Váldobisánansadji sirdojuvvo guovddážii Scandic báldii

Áltá

 • Olu buoret gávpotbussefálaldagat gos lea gávpotbussefálaldat gávpotosiide Aronnes, Saga, Bossekopfjæra/Skajaluft ja Thomasbakken gos vudjet eanet busset go odne
 • Ođđa jođánisruvttot Áltá–Guovdageaidnu.
 • Eanet ođđa bisánansajit Álttás gos lea vejolašvuođat joatkit mátkkiid eará ruvttuide 

Čáhcesuolu

 • Ođđa gávpotbusset mas lea buoret oktavuohta Oarje-Ánnejohkii  
 • Girdibusse Čáhcesullo girdinhámmanii

Deatnu

Váldobisánansadji sirdojuvvo guovddážii Ráđđeviesu báldii

Fleks: Snelandia diŋgojupmesáhttu 

Snelandia Fleks-mátkkošteapmi leat njuovžilis busseruvttot gokko lea uhcán johtolat. Don fertet diŋgot saji vai busse johtá dakko dahje fanas mohkasta hámmanii. Busseruvttuid namat gohčoduvvojedje ovdal Flexx. 

Snelandia Fleks-ruvttot leat čielgasit merkejuvvon mátkeplánejeaddjái. Don sáhtát dál diŋgot Fleks-ruvttuid ja fanas signálamohkastemiid njuolgga mátkeohcamis Snelandia.no siidduin dahje áppas Snelandia Reise. 


Rievdadeamit Fleks-ruvttuin

 • Flexx 811 Gilevuotna-Dáigevuonna, Flexx 817 Hønseby–Kjerringholmen,  Flexx 812 Fálesnuorri-Jiepmaluokta, Flexx 824 Girkonjárga–Lávvonjárga–Tårnet ja Fleks 828 Fálesnuorri–Klubbukt heaittihuvvo geassit
 • Flexx 809 Donjevuotna-Gáŋgaviikka ja  Flexx 816 Njávdán heaittihuvvo. 


Geavat mátkeplánejeaddji snelandia.no dahje Snelandia Reise appa.

Hálbbimus bileahtaid oasttát Snelandia Mobillett appa bokte. Oastte bileahta ovdal go lávket fievrru fárrui. Don sáhtát maid oastit ovttaskasbileahta SMS bokte. Sádde kodeord REISE1 deike 2470 go mátkkoštat ovtta sonas. Lonut eret 1:ža kodasánis nu galle sonas go háliidat (eanemus 8).