Reiseplanlegger

x gps_fixed
x gps_fixed
event available

Ruteopplysningen 177

phone_iphone
Ring 177
mail
Send oss e-post
forum
Spør oss direkte (chat)
«Snelandia mobilett» og «Snelandia reise» for iOS/Android

Aktuelt

Snelandia øker ferjekapasiteten i Loppa og Hasvik Snelandia med samisk app Et godt år på sjøen for Snelandia Ekstra anløp av Sørvær pga. stengt vei (Oppdatert 6.februar) Snelandias takster justeres fra årsskiftet

Trafikkmeldinger

TRAFIKKMELDING 19.02.18: I forbindelse med Barents Spetakkel vil Pasvikveien bli stengt 21.2.2018 kl 16:00 til 1900 ved Scandic Kirkenes og busstoppene ved Scandic vi bli stengt, og bussen vil kjøre alternativ trase via Parkveien.
TRAFIKKMELDING: Boreal melder om endring av holdeplass. Alle avganger fra/til Sykehuset i Hammerfest, må benytte holdeplassen ved Fuglenes veikryss inntil videre