keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Voksenopplæring

Skyss for voksne i voksenopplæring

Dersom du har søkt og fått innvilget skolegang i voksenopplæring i henhold til Opplæringslovens § 13-1 «kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring» vil du kunne ha krav på fri skoleskyss, dersom du:

  • bor mer enn 6 km fra skolen
  • har funksjonshemming, sykdom eller dokumentert skade

Dersom du mener å ha krav på skoleskyss som følge av avstand fra skolen, søker du ordinær skyss, velger aktuell skole (voksenopplæring) og velger klassetrinn 10 før du fullfører søknaden. Vedtak sendes ut fortløpende.

Elever med funksjonshemming, sykdom eller skade søker særskyss, og får søknaden behandlet manuelt, før vedtak sendes ut. 

Klikk her for å gå til søknadsskjema.