keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Søk om skoleskyss

Søk om skoleskyss

Registrer ditt skyssbehov

Alle elever som mener å ha krav på skoleskyss må registrere dette behovet elektronisk. Er du 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden. Alle skysselever vil motta et vedtak som viser at de har rett på skoleskyss. For å søke om skoleskyss må du logge inn via ID-porten eller MinId/Bank-ID. Bilde til skyssbevis lastes opp når du fyller ut søknaden.

Viktig å merke seg:

  • Søknadsdatabasen for skoleskyss er stengt i sommerperioden fra 1. juni–1. august. Skoleskyss for nytt skoleår må derfor gjøres etter at databasen åpner igjen 1. august. Gjør det gjerne så tidlig som mulig etter 1.august, slik at elevens skyssbevis er på plass så tidlig som mulig ved skolestart. 
  • Elever i grunnskolen behøver ikke søke hvert år. De må kun søke på nytt dersom de bytter skole eller flytter bosted.
  • Elever med varig funksjonshemming trenger ikke søke hvert år. De vil automatisk motta nytt vedtak som gjelder for påfølgende skoleår.
  • Alle elever med busskort må ta vare på dette - de bruker samme busskort neste skoleår.
  • Elever i videregående skole må søke hvert år.
  • Elever med særskilt behov for skyss må også søke årlig.
  
 
NB: Søk skoleskyss så tidlig som mulig etter 1. august – så slipper du å betale på bussen til høsten. Elever som ikke har søkt innen 5. september må påregne å betale skoleskyss selv inntil søknad og skyssbevis er avklart.

Skyssbevis

BUSSKORT: Elever som skal ha ordinært busskort med ID får dette utdelt på skolen. Det vil ta noen uker fra søknad er sendt til skyssbeviset er tilgjengelig

MOBILLETT: Elever som har valgt skyssbevis på sin mobiltelefon vil få dette inn i mobilen automatisk rundt skolestart. Last først ned app fra App Store / Google Play og søk etter Snelandia Mobillett. Det utstedes en billett per skoledag, gyldig for reise til/fra skole mellom kl 6:00 og 18:00. Appen bruker omtrent 1 MB datatrafikk per måned. 

Klage på vedtak

Ønsker du å klage på mottatt vedtak klikker du her.

Eventuelle spørsmål sendes på e-post til skoleskyss@ffk.no.

Hvorfor må du søke om skoleskyss?

Det er ingen endring fra tidligere når det gjelder krav til skoleskyss, så alle som har hatt krav til dette tidligere vil få innvilget søknad om skoleskyss.

Endringen fra tidligere ligger kun i søknadsprosessen. Alle som har krav på skoleskyss skal ha et enkeltvedtak knyttet til seg, og det har ikke vært praktisert i Finnmark tidligere. Når du søker om skoleskyss vil enkeltvedtaket bli sendt ut etter kort tid. I tillegg vil skolen og bussoperatøren få informasjon om vedtaket.