keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Skyssgodtgjørelse

Kontantgodtgjørelse for elever på videregående skole

Dersom du bor et sted uten organisert skoletransport og har over lovens minimumsavstand til skolen, kan du søke om godtgjørelse for egen transport til skolen.

 Du kan få dekket
  • Fast beløp pr. kilometer dersom du kjører selv eller har noen som kjører deg (Pt. kr 2,40 pr km)
  • Bompenger, fergebilletter o.l.

Du kan søke hvis

  • du bor over lovens minsteavstand til skolen og lenger enn 3 km til nærmeste holdeplass (Lovens minsteavstand: Grunnskole 1. og 2.trinn = 2 km, Grunnskole 3. - 10.trinn = 4 km, Videregående = 6 km).
  • det mangler rutetilbud der du bor, og ellers tilfredsstiller kravene for skoleskyss

Du søker om inndekning av egentransport i søknadsdatabasen på samme måte som annen skoleskyss, men merker av for ønsket «egentransport». Lenke til søknaden finner du her.

Utbetaling

Etter innvilget søknad, leverer eleven månedlig kjøreregning til skolens kontor for signering. Skolen sender kjøreregningene videre til fylkeskommunen, som utbetaler refusjonen til elevene. Ytterligere informasjon finnes i retningslinjene for skoleskyss, samt ved den enkelte skole.

Skjema for månedlig kjøreregning finner du her (Excel)