keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Klage på vedtak

Slik klager du på vedtak

Hvis du har fått avslag på søknad, og mener dette er feil så har du rett til å klage i tre uker etter at du har mottatt avslaget. Klagen bør være best mulig begrunnet og dokumentert.

Bruk dette skjemaet for å klage på vedtak.

Du kan også sende brev til Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø. Merkes «Klage på skoleskyssvedtak».

Dersom du ikke bor i Finnmark, sender du klagen til ditt hjemfylke.

Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen ved grunnskoleskyss og av fylkeskommunens klagenemd dersom klagen gjelder skyss til den videregående skolen.