keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Adminportal for skolene

Adminportal for skolene

Skolene/kommunene har oversikt og tilgang til egne skysselever i portalen "Skoleskyss Ekstern". I portalen kan skolene/kommunene:

  • behandle søknader og gjøre vedtak for skysselever på bakgrunn av farlig eller vanskelig skolevei
  • behandle søknader og gjøre vedtak for skysselever på bakgrunn av andre kommunale vedtak
  • bestille transport for elever som behøver midlertidig transport
  • skrive ut midlertidig skyssbevis for elever som har mistet/ødelagt skyssbeviset sitt
  • ha oversikt over elever ved skolen som har søkt, og fått innvilget eller avslått søknad om skoleskyss

Skolene/kommunene kan logge seg på her: https://skoleskyss.ffk.no/

Skolene/kommunene kan få tilgang ved å sende henvendelse til skoleskyss@ffk.no