keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Ansatte

Ansatte

Disse jobber med kollektivtilbudet i Finnmark:                          

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef - (Epost: hope@ffk.no) Har et overordnet ansvar for samferdsel i Finnmark 
Jørgen Blix
Assisterende samferdselssjef - (Epost: bljo@ffk.no) Er samferdselssjefens stedfortreder
Edd Olav Sæter
Rådgiver - (Epost: Edd.Olav.Saeter@ffk.no) - Ruteplan Buss og Flexx, kontraktsoppfølging
Ole J. Pettersen
Rådgiver - (Epost: peol@ffk.no) - Prosjektoppfølging kaianlegg, byggeprosjekter, m.m.
Geir Tore Andreassen
Rådgiver - (Epost: ange@ffk.no) - Skoleskyss 
Åse Lohiniva
Konsulent - (Epost: loas@ffk.no) - Ruteløyver, drosjeløyver og skoleskyss
Lars H. Engerengen
Seniorrådgiver - (Epost: lars.engerengen@ffk.no) - Controller, Ruteplan båt og ferje, holdeplassregister, datasystemer, grensekryssende prosjekt