keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Ofte stilte spørsmål

Organisering av kollektivtrafikken i Finnmark

Hvem er Snelandia?

Snelandia er ikke et selskap, men en merkevare for kollektivtransporten i Finnmark. Det er Finnmark fylkeskommune som organiserer kollektivtransporten og som, sammen med ca. 15 transportoperatører utgjør Snelandia. Passasjerene skal kunne forholde seg til ett navn når de reiser i med kollektivtransport i Finnmark, uavhengig av hvilket buss- eller båtselskap som opererer ruten.

Fylkeskommunen organiserer en anbudskonkurranse for de ulike delene av kollektivtransporten i fylket. Det er ulike operatørselskaper som utfører tjenester for fylkeskommunen.

Se her for oversikt over anbudskonkurranser og hvilke selskap som har fått kontrakt for Snelanda.

Hva gjør fylkeskommunen og hva gjør operatørene?

Det er fylkeskommunen som eier merkevaren Snelandia. Samferdselsavdelingen utarbeider anbud, velger og følger opp de ulike selskapene. Det er også samferdselsavdelingen som setter opp rutetilbudet etter prioriteringer gjort av fylkets politikere i fylkestinget.

Det er operatørene som utfører selve transporttjenestene, inkludert alt fra kjøp og vedlikehold av materiell til håndtering av passasjerer (informasjon, salg av billett, håndtering av klager, hittegods og informasjon om egne ruter, slik som oppdatering av rutetabeller).

Fylkeskommunen driver nettsiden Snelandia.no og Snelandia på sosiale medier, samt har kjøpt inn tjenester for ruteinformasjon (177 på telefon, chat, e-post og Facebook).

Hvem kontakter jeg dersom jeg ønsker en ruteendring?

Dersom du har et forslag til endring av rute, tar du kontakt med din kommune. Det er kommunen som vurderer og samordner innspill til rutene, og sender kommunens offisielle syn videre til fylkeskommunen. 

Når fylkeskommunen har mottatt et forslag fra kommunen, vurderes det av samferdselssjefen. I de tilfeller det ikke medfører ekstra utgifter, avgjør samferdselssjefen om ruteendringen skal iverksettes. Dersom forslaget har økonomisk konsekvens, sendes saken til politisk behandling.

Uansett om løsningen avgjøres administrativt eller politisk, så er nasjonale krav at ruteendringen kan iverksettes 120 dager etter at vedtak er gjort.

Om reisen

Hvordan kontakter jeg Snelandia?

Snelandia er som nevnt ovenfor ikke et selskap, men et produkt som utgjøres av transportørene og fylkeskommunen. Du kan kontakte Snelandia via epost post@snelandia.no eller på telefon til Snelandia kundeservice 75 77 18 88. De vil kunne hjelpe deg med det meste, og setter din henvendelse i kontakt med rett transportselskap, om det er nødvendig.

Hvor mye koster en billett?

Sjekk Billetter og priser for oversikt over hva din reise i Finnmark koster. Barn og honnør får normalt halv pris av voksen. Vi tilbyr også periodekort/månedskort, familierabatt og verdikort som gir rabatt. Ungdom/honnør reiser fritt i Finnmark med buss og hurtigbåt for 255 kr per måned, mens barn reiser fritt på bybuss for 102 kr per måned.

Hvordan kan jeg kjøpe billett på mobilen?

Du må laste ned app-en Snelandia Mobillett for iPhone og Android. Med Snelandia Mobillett kan du kjøpe både enkeltbilletter og periodekort. Mobilletten brukes også for skoleelever på skolerutene.

Kan jeg kjøpe billett om bord?

Vi anbefaler at du kjøper billetter før du kommer om bord. På byrutene får du billigere billetter hvis du kjøper på forhånd. Du kan betale med kort. Sjåførene har svært begrenset med kontanter og vekslepenger om bord, og fylkeskommunen arbeider med å gjøre bussene og båtene kontantfrie både av hensyn til sikkerhet og effektivitet.

Vi anbefaler at du kjøper billett via mobiltelefonen - mobillett.

Hvordan finner jeg den beste ruten?

Ruteplanleggeren på Snelandia.no og i app-en Snelandia Reise (iPhone/Android) er oppdatert på rutetilbud og endringer, og bruker du reiseplanleggeren vil du normalt få den beste og kjappeste ruten mellom to steder i fylket. Du kan også få listet opp avganger fra et enkelt stoppested.

Merk at våre operatører ikke har lagt inn alle mindre holdeplasser i fylket inn i databasen, slik at enkelte mindre holdeplasser ikke vil gi treff i ruteplanleggeren. Bussen skal normalt stoppe på alle holdeplasser langs ruten.

Du kan også ringe ruteopplysningen 177 for hjelp, som er åpen døgnet rundt. Du kan også bruke chatten på snelandia.no, sende e-post til post@snelandia.no eller sende spørsmål på vår Facebook-side. Den kjappeste hjelpen får du på telefon.

Kan jeg ta med levende dyr om bord?

Buss/Flexx: Dersom det ikke er allergikere ombord, eller andre forhold som gjør at man ikke kan ta med dyr, så vil det gå greit. Sjåføren har ingen plikt til å ta dyret om bord med mindre det er en førerhund eller polititjenestehund. Sjåføren kan kreve at dyret blir satt av hvis det er til plage for andre passasjerer. Hunder kan ikke oppta seteplass, og for større hunder må du betale barnetakst (maks 50 kr).

Hurtigbåt/ferje: På lokal- og hurtigbåt må dyrene plasseres i bur på anvist sted. De skal ikke være inne i passasjersalongen, av hensyn til de andre reisende (allergier etc.). Det er mannskapet som til enhver tid vurderer om og hvor mange dyr som tillates ombord. Du kan ikke påregne å få oppholde deg sammen med dyret under overfarten, av sikkerhetsmessige årsaker.

Er det barnesete i bussene?

Nei, det er ikke noe krav at busselskapet har dette ombord. For å undersøke om din rute har barnesete, ta kontakt med bussoperatøren på finnmark.doe@boreal.no

Kan jeg ta med annen større reisegods?

Ja, hvis det er plass. Barnevogn tas med i den utstrekning plassen tillater det. Tyngre reisegods som sykler kan tas med hvis det er en egnet plass. For sykler betaler du barnetakst, maks 50 kr. Ta direkte kontakt med operatøren for annen reisegods.

Kan jeg forvente at bussen venter på meg når jeg kommer med annen forsinket rute?

Dersom rutene er merket med korrespondanse i reiseplanleggeren, så vil de normalt vente inntil 15 minutter. Dette gjelder uavhengig om det er korrespondanse med buss-buss, buss-båt, eller buss-Flexx. Dersom forsinkelsen er større kan det hende at de ikke venter. Dersom det er operatørens ansvar at forsinkelsen har skjedd, vil de forsøke å hjelpe deg videre i henhold til reisegarantien. Dersom det derimot er årsaker som operatøren ikke har ansvar for (f.eks. dårlig vær, force majoure e.l.), vil det ikke være noen forpliktelse for operatøren å hjelpe deg videre. Dette vil normalt falle inn under ordinær reiseforsikring, og de reisende bør i disse tilfeller ta kontakt med sitt eget forsikringsselskap.

Kan jeg kjøpe gjennomgående billett?

Vi har gjennomgående billetter i Finnmark på buss- og Flexxruter som drives av Snelandia. Det er også gjennomgående billettering på de fleste hurtigbåtstrekninger. Du betaler maks 450 kroner for én reise i fylket, uavhengig av avstand. Gjennomgående billett gjelder ikke for ferjer. 

Korresponderer dere med fly og andre ruter?

Nei, det er ingen korrespondanse med flyrutene. Snelandia har tilbringertjeneste til/fra enkelte flyplasser, som oftest er lagt opp i forhold til flyenes ankomst- og avgangstider. Flyene vil normalt ikke vente på forsinket transport fra Snelandia, og vi kan heller ikke vente på forsinket fly. Dette har sammenheng med sjåførenes arbeidstid, samt servicen ovenfor andre reisende langs ruta. Det samme gjelder også for transport ut av fylket med Troms fylkestrafikk sine ruter.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har glemt igjen noe i bussen?

Dersom du har mistet eller glemt igjen noe i bussen, kontakter du busselskapet på epost: finnmark.doe@boreal.no. Dersom det gjelder båt, kontakter du aktuelt fartøy. Epost og telefonnummer til hurtigbåtene finner du HER og ferjene finner du HER. Du kan også ringe Snelandia kundeservice på telefon 75 77 18 88, så vil de kunne sette deg i kontakt med rett transportør eller fartøy.

Behov for assistanse

I Snelandia er vi opptatt av at hele reisekjeden skal være universelt utformet - det vil si at alle skal ha lik mulighet til å reise, uavhengig av funksjonshindring eller handikap. Allikevel er det av og til behov for tilpassing av reisen, og da er det fint om du tar kontakt på  forhånd og forelegger ditt behov. Som oftest lar alle utfordringer seg løse.

Ved våre busstopp vil sjåføren være behjelpelig med assistanse, enten du er blind/svaksynt, har rullestol eller på annen måte behov for assistanse som følge av funksjonsnedsetting.

Skal du reise med ferje, er det viktig at du tar kontakt med mannskapet i forkant, dersom du har spesielle behov underveis. Enkelte av ferjene har egen parkeringsplass i nærheten av heis, og ønsker du å benytte denne, må du varsle på forhånd - enten på telefon direkte til båten, eller når du kjøper billett før ombordkjøing. På denne måten vil mannskapet kunne planlegge bedre hvordan de skal ta bilene ombord, og samtidig sørge for at du får denne plassen.

Alle våre hurtigbåter er også universelt utformet, og som på ferje er det også her fint om du varsler på forhånd direkte til fartøyet, dersom du har spesielle behov for reisen, som følge av nedsatt funksjon.

Om skoleskyss

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Disse har rett til gratis skoleskyss: Elever til og med 2. skoletrinn som bor mer enn 2 km fra skolen, øvrige grunnskoleelever som bor mer enn 4 km fra skolen, videregående elever som bor minimum 6 km fra skolen, samt elever med særskilte behov etter søknad.

Må jeg søke om skoleskyss?

Ja, du må registrere ditt skyssbehov. Se "Søke om skoleskyss" i menyen for mer informasjon. Søk så tidlig som mulig når søknadsdatabasen åpner, normalt i begynnelsen av august. Hvis du ikke har søkt innen 5. september må du regne med å betale skoleskyss selv inntil søknad og skyssbevis er avklart.

Kan jeg få digital skyssbevis?

Ja. Elever som har valgt skyssbevis på mobiltelefon vil få dette inn i app-en Snelandia Mobillett. Hver skoledag får du ny billett som er gyldig for reise til og fra skolen mellom kl 6 og 18. Telefonen må ha aktivert for datatrafikk og app-en bruker omtrent 1 MB datatrafikk hver måned.

Du kan også få ordinært busskort med ID (Finnmarkskortet SKOLE) utdelt på skolen noen uker etter at søknad er sendt.

Hvordan får jeg nytt busskort?

Har du mistet eller ødelagt busskortet, bestiller du nytt kort på siden "Tapt skysskort". Erstatningskort koster 200 kr for elever fra 5. - 10. trinn i grunnskolen, samt videregående.

Kortet sendes til skolen, som har ansvaret for å dele det ut til eleven.

Om refusjon og klage

Hvor skal jeg klage?

Har du klager eller henvendelser i forbindelse med en reise, slik som forsinkelse, refusjon av billett, hittegods eller annet, er det operatøren selv som håndterer dette. Er du usikker på hvor du skal rette klagen, kan du ta kontakt med Snelandia kundeservice på epost post@snelandia.no eller telefon 75 77 18 88.

Hvilke rettigheter har jeg ved forsinkelse?

Ved forsinkelse på buss over 20 minutter kan du ha rett til å få dekket alternativ transport. Det er operatøren Boreal som har reisegaranti for buss, for mer informasjon, se Reisegaranti buss.

Reisegarantien gjelder ikke på ferjer eller Flexx-ruter.

Det er også en reisegaranti for hurtigbåt. Reiseforsikringen din kan dekke situasjoner hvor du ikke rekker transport videre.

Flexx-reiser

Hvorfor må jeg bestille plass?

Flexx-rutene er satt inn på ruter med lavt passasjergrunnlag. Bestillingsrutene kjører kun når det er passasjerer som har bestilt på forhånd. Dette gjør at vi kan opprettholde et tilbud hvor det ikke er økonomisk forsvarlig å sette inn en ordinær rutebuss.

Kan det bli fullt på Flexx-rutene?

Vær tidlig ute hvis du vil ha sikker plass. På enkelte strekninger kjøres det kun taxi med plass til fire passasjerer. Vi vil forsøke å sette inn flere biler eller minibuss hvis det er flere som skal reise, men vi kan ikke garantere at alle som vil får plass. 

Må jeg bestille plass?

Det anbefales sterkt å bestille plass på forhånd. Skulle du ikke rekke å bestille innen tidsfristen, kan du forsøke å møte opp til avgang. Er ruten bestilt av andre og det er ledig plass, vil vi normalt kunne tilby deg en plass.

Enkelte Flexx-ruter er skolebusser som kjører regelmessig gjennom skoleåret. Likevel bør du bestille på forhånd for å være sikret plass, selv om sjåføren normalt vil ta deg med om bord hvis du står på holdeplass. Passasjerer som har bestilt på forhånd prioriteres.

Hvor mye bagasje kan jeg ta med?

På Flexx-ruter der det kjøres med taxi har begrenset bagasjeplass. Har du mye bagasje, anbefales at du ringer 177 på forhånd. Det vil normalt ikke være mulig å ta med større bagasje som sykler og hunder med mindre dette er avtalt på forhånd.