keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Billetter og priser - 2018

Billetter og priser - 2018

Her får du oversikt over hva din reise i Finnmark koster

Vi anbefaler alle å kjøpe billett på forhånd. Her er mer informasjon om hvordan du kan kjøpe billett før du går om bord. Vennligst merk at mobillett må kjøpes rett før avreise, da den har begrenset gyldighet.

Buss og Flexx

Forhåndsbetalt bytakst 25 kr (Mobillett eller SMS) kan kjøpes av alle. Denne er gyldig på alle by- og ringbussruter. 

Grunnpris voksen 52 kr
Grunnpris barn 26 kr
Grunnpris honnør/ledsager 26 kr

Sonetakster på ekspress- og lokalruter i Finnmark finner du i dette dokumentet.

 

Periodebillett

Periodebillett fås kjøpt med Snelandia Mobillett, eller ombord i alle busser og hurtigbåter (kortdepositum 100 kr kommer i tillegg). Den er gyldig 30 dager fra kjøpstidspunktet. 

Snelandia FYLKE (tidligere Finnmarkskortet UNG) er gyldig for ungdom i alderen 12–19 år. Det er i tillegg gyldig for elever i videregående skoler, samt studenter ved høyskole/universitet som sammen med billett kan forevise dokumentasjon på betalt semesteravgift. Billetten koster 255 kr og gir fri reise på buss og hurtigbåt i hele fylket i 30 dager 
Snelandia BARN er gyldig for barn i alderen 4–11 år, koster 102 kr og gir fri reise på bybussruter i 30 dager
Snelandia HONNØR er gyldig for honnørberettigede, koster 255 kr og gir fri reise på buss og hurtigbåt i hele fylket i 30 dager
Snelandia VOKSEN er gyldig for voksne fra 20 år, koster 694 kr og gir fri reise på buss innen èn sone (inntil 9 km) i 30 dager 

Kjøper du billett på mobillett eller ombord, så er billetten gyldig for én reise innen en viss tidsgrense. Billetten gjelder én reise - én vei. Når du skal i retur, må du kjøpe ny billett. 

Gjennomgående billett og maksimaltakst

Du betaler maksimalt 450 kr for å reise med buss, Flexx eller hurtigbåt mellom to holdeplasser i fylket.  Du kan kjøpe en gjennomgående billett som gjelder hele reisen for buss og/eller Flexx, og du kan kjøpe gjennomgående billett for de fleste hurtigbåtreiser.

Grupperabatt

Reisegrupper på 12 eller flere kan løse felles billett. Det gir 17 % rabatt på alle i gruppen. Billetten må kjøpes på forhånd på Boreals bussavdelingskontor minst en uke i forveien.

Ferje og hurtigbåt

Ferje

Du kan kjøpe ferjebillett med Snelandia Mobillett, eller ombord på ferja.

Klikk her for ferjetakster i Finnmark.

Kjører du med bil, betaler passasjerer i bilen persontakst, mens sjåføren er inkludert i prisen for bilen. 

Ferjestrekningene i Finnmark følger Riksregulativet for ferjetakster. Definisjoner finner du ved å klikke her, og totaltabellen finnes her

Kjøper du billett på mobillett eller ombord, så er billetten gyldig for én reise innen en viss tidsgrense. Billetten gjelder én reise - én vei. Når du skal i retur, må du kjøpe ny billett. 

Hurtigbåt

Du kan kjøpe billett til hurtigbåtene med Snelandia Mobillett, eller ombord på båten. Ved kjøp ombord på båten påløper et tillegg på kr. 25,- pr. billett.

Klikk her for hurtigbåttakster i Finnmark

På enkelte av hurtigbåtstrekningene kan du også frakte kjøretøy. Som kjøretøy regnes selvgående, motorisert enhet, hvor sjåføren følger med på turen. Dette gjelder alle strekninger, med unntak av:

  • LoppaXpressen til/fra Hammerfest
  • Seilinger til/fra Lundhamn
  • Seilinger til/fra Altneset 
  • Seilinger til/fra flytekaier (så som Ryggefjord, Sennabukt, Lille Survik, Hasvik, Sør-Tverrfjord)
  • Rute 330, 340 og 390

Hurtigbåtstrekningene i Finnmark følger Riksregulativet for ferjetakster. Definisjoner finner du ved å klikke her, og totaltabellen finnes her. For å finne eksakt pris pr. strekning, er det avhengig av seilingslengde og sone. Kjenner du ikke denne, må rederiet kontaktes.

Kjøper du billett på mobillett eller ombord, så er billetten gyldig for én reise innen en viss tidsgrense. Billetten gjelder én reise - én vei. Når du skal i retur, må du kjøpe ny billett. 

Det vil til en hver tid være mannskapet som avgjør om kjøretøy kan tas med på den aktuelle avgangen. Ta kontakt med operatøren Boreal Sjø AS for pris og andre vilkår for transport.

Felles vilkår for Snelandia

Billettkontroll

Dersom gyldig billett eller reiseprodukt ikke kan framvises ved billettkontroll, kreves en tilleggsavgift som er dobbel billettpris for reisen, minimum kr 750,-. Forsøk på forfalskning av billetter er straffbart, og kan medføre anmeldelse.

Barnebillett 

Barn under fire år reiser gratis med en voksen. Barn 4–16 år betaler barnebillett.

Barn under fire år må kjøpe barnebillett hvis barnet reiser sammen med annet barn som betaler barnebillett. Når flere barn under fire år er i følge med førskolelærer eller lignende, reiser maks to barn gratis.

Familierabatt

Det gis familierabatt når en familie reiser sammen og en av de voksne betaler full pris. Da gis det halv pris på følgende familiemedlemmer: Ektefelle/samboer og barn til og med 25 år. Barn 4–16 år betaler halv pris av barnebillett på buss, men ordinær barnebillett på ferje og hurtigbåt. Familierabatten på buss gis kun på strekninger over 150 km.

Honnør med ledsager

Honnørbillett gir halv pris av voksenbillett, og gis til eldre over 67 år og uføre med honnørbevis. Det gis også halv pris til ledsager.

Elev og student

Elever i grunnskolen (under 16 år) reiser på ordinær barnebillett. Elever i videregående skole reiser for ordinær voksenbillett.

Elever i videregående skole, samt studenter ved høyskole/universitet kan kjøpe periodebilletten Finnmarkskortet UNG. Billetten gjelder 30 dager, og studenten må forevise dokumentasjon på betalt semesteravgift sammen med billett ved ombordstigning.