keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Generelt

Buss_LITE

Kollektivtransport

Kollektivtransport er mye mer enn buss og båt - det er også å sørge for at reiseopplevelsen fra A til Å er best mulig for den reisende, uavhengig om man skal reise alene, er funksjonshemmet, skal ha med seg sykkel eller katt osv.

Vi jobber bl.a. med:

  • Universell utforming
  • Oppgradering av ferjekaiene i fylket
  • Beredskapsløsninger når "ting skjer"
  • Byprosjekter sammen med kommunene
  • Miljøprosjekter - for å redusere klimautslipp
  • Løsninger for elektronisk ruteinformasjon
  • Grensekryssende kollektivtrafikk - sammen med Finland og Russland
  • Knutepunktutvikling
  • Osv...osv...

Miljø

Ferjeanbudet 2016 - 2025 i de tre Øksfjordsambandene ble vunnet av Boreal Transport Nord AS, og betjenes med to nye, miljøvennlige gassfartøy. Gassen er kortreist i vårt fylke, og fylkeskommunen er stolte over å ha miljøvennlige fartøy drevet med kortreist LNG i våre samband.

Fra april 2016 er alle busser i fylket drevet med biodiesel. Dette reduserer utslipp, og gir en vesentlig miljøgevinst i våre ruter, som tilbakelegger ca. 4,6 millioner rutekilometer hvert år.

Ved inngangen til 2017 fikk Snelandia/Finnmark fylkeskommune tildelt midler for forprosjektering av miljøvennlige fartøy også i de siste tre sambandene. Utredningen vil starte vinteren 2017.