keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Barents On Time

Barents On Time

Finnmark fylkeskommune gjennomfører i perioden 2018 - 2021 et hovedprosjekt med hensikt å bedre kollektivtrafikken for de som krysser grensen mellom fylkene Finnmark, Lapland og Murmansk. Ca. 10 bussruter krysser grensene i nord, og samarbeidsprosjektet har som mål å bedre informasjon og infrastruktur, og skape gode vilkår både for de reisende, bussoperatørene og myndighetene.

Det er Finnmark fylkeskommune v/samferdselssjefen som er prosjekteier. Prosjektstyret består av:

 • Oleg Ushakov, Murmansk
 • Heikki Hirttiö, Lapland
 • Lars Engerengen, Finnmark (prosjektleder)

I tillegg vil Barentssekretariatet i Murmansk ved Maria Goman bistå i prosjektet, samt ulike andre samarbeidspartnere. Firmaet OOO Storvik Consult ved Irina Popova er leid inn til prosjektorganisering.

Prosjektet har følgende mål:

 • Utvikle felles publiseringsplattform for grensekryssende kollektivtrafikk
 • Utrede mulig bestillings- og billetteringsløsning for grensekryssende kollektivtrafikk
 • I samarbeid med grensemyndighetene sette fokus på raskere grensekryssing for reisende med kollektivtrafikk
 • Utstasjonering av monitorer på sentrale holdeplasser, for å bedre informasjonen om avgangstider til publikum
 • Gjennomføre brukerundersøkelse blant reisende for å avdekke behov og forventninger
 • Gjennomføre undersøkelse blant aktuelle bussoperatører for å avdekke behov og forventninger
 • Lage felles beredskaps- og havariplan sammen med bussoperatørene
 • Samordne grensekryssende og lokal kollektivtrafikk med gode korrespondanser via felles holdeplasser, inkl. trafikk til/fra lokale lufthavner

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder på epost enla@ffk.no