keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Takk for tilbakemeldinger

Takk for tilbakemeldinger

 

Rutene som ble satt i drift ved nyttår er den største omleggingen av kollektivtilbudet i Finnmark noen sinne. Dette har ført til mange tilbakemeldinger - både positive og negative, og det er sånn det skal være - konstruktiv kritikk setter Snelandia pris på.

 

Snelandia setter pris på tilbakemeldinger på de nye rutene. Alle innspill blir vurdert, og vi ser kontinuerlig på om det er grep vi kan gjøre for å forenkle hverdagen for våre reisende. Vi har allerede gjort endringer basert på innspill fra publikum, og vi vurderer flere.

Gjennomføringen av ruteendringene har stort sett gått bra, men det har vært noen innkjøringsproblemer på enkelte ruter. Vi beklager ulempene det har vært for våre passasjerer. Både vi og operatørselskapene gjør det vi kan for å unngå flere problemer i oppstartsfasen.

Ruteendringene er et resultat av politiske vedtak og prioriteringer. Prinsippet er at vi skal gi et bedre tilbud der passasjergrunnlaget er størst – mellom byene og større tettsteder i fylket. Vi skal kjøre med færre tomme busser og båter. Vi har forsøkt å opprettholde et best mulig tilbud også steder der vi har vært nødt til å nedprioritere rutetilbudet, blant annet ved å innføre flere Flexx-bestillingsruter.

Vi anbefaler alle våre reisende til å sette seg inn i reiseplanleggeren på Snelandia.no for å få best oversikt over rutetilbudet, inkludert korrespondanse mellom rutene.