keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Må fortsette med samme ruteplan i Hasvik/Loppa

Må fortsette med samme ruteplan i Hasvik/Loppa

 

Statens Vegvesen sin kontraktør, Secora AS, har varslet at Sør-Tverrfjord ferjekai ikke vil stå klar til 1.januar, slik som forventet. Dette betyr at Snelandia må fortsette å bruke gamle «Hasfjord» i sambandet en stund til.

 

Opprinnelig skulle alle tre ferjekaier i Vestre Loppa være klare i god tid til kontraktsoppstart, forteller samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi,  men ved inngang til jula står det ennå igjen siste runde med betongarbeid i Sør-Tverrfjord. Secora AS mener dette skal kunne gjennomføres første uka på januar, og deretter vil det gå med noe tid til herding og oppfendring før kaia står klar til bruk.

Snelandia hadde opprinnelig planer om å sette inn Boreal Transport Nords ferjer «Hasvik» og «Bergsfjord» fra 1.januar i nytt ruteoppsett, men disse er så store at de ikke kan brukes på den halvferdige kaia i Sør-Tverrfjord. Gamle «Hasfjord» kan imidlertid anløpe. Dette løses derfor ved at man forlenger eksisterende ruteplan inntil kaiene står ferdig, forteller samferdselssjefen. Nyfartøyet «Hasvik» vil ta over «Åfjord» sin gamle ruteplan,  mens «Hasfjord» fortsetter i samme rute som den seiler i dag.

Man kunne satt i drift ny ruteplan fra nyttår, men da ville også Hasvik blitt anløpt av «Hasfjord» daglig, og dette ønsker vi ikke – trafikken i Hasvik-sambandet er så stor at det holder ikke med et fartøy som tar èn trailer, avslutter samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.