keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Ruteendringer i Altafjorden

Ruteendringer i Altafjorden

Finnmark fylkeskommune har etter møter med Alta kommune og innbyggerne på Årøya valgt å gjøre midlertidige endringer i rutene i Altafjorden. Dette skjer fra og med lørdag morgen den 12. november.

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi sier dette om ruteendringen:

- Vi ønsker å skape en mer forutsigbar situasjon for innbyggerne gjennom vinteren, så vi velger derfor å ta noen grep for å bedre dette, sier han. Fylkeskommunens kaianlegg på Mikkelsby og Kongshus har lenge vært modne for oppgradering, og den prosessen har pågått en stund.

Imidlertid har fylkeskommunen støtt på en del utfordringer knyttet til reserveruta som var planlagt mellom Kongshus og Nyvoll, bl.a. som følge av at kaiprosjektet på Nyvoll er blitt forsinket. Dette fører til at fartøyet «Årøy» ikke kan gå til Nyvoll kai, som opprinnelig planlagt.

Tar hensyn til lokale behov

- Nå går vi vinteren i møte, og vi vet at vær- og lysforhold gir utfordringer både for byggearbeid og rutedrift. Finnmark ylkeskommune ønsker ikke at innbyggerne skal ha unødige bekymringer gjennom mørketida, og vi velger derfor å sette inn et annet ruteopplegg gjennom vinteren, sier Holm-Varsi.

Han opplever dialogen både med innbyggerne og kommunen som god, og det skaper et godt grunnlag for videre samarbeid.

Umiddelbare ruteendringer

Samferdselssjefen har i dag, fredag, gitt operatørene Altafjord og Boreal Sjø varsel om følgende rutejusteringer:

  • Rederiet Altafjord gjenopptar sin tidligere rute med «Skaget» mellom Kongshus og Mikkelsby inntil videre
  • Skoleskyssbåten i Rognsundet har den siste uken også dekket skyssbehovet persontrafikk fra Årøya. Dette opphører fra og med lørdag 12.november
  • AltafjordXpressen som opererer fra Alta til Rognsund-stedene tre ganger ukentlig, anløper også Kongshus, så snart fendring og kaianlegg er klart

 

Kontakt: Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, Tlf 970 90 473