keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Ny ruteføring i Kirkenes

Ny ruteføring i Kirkenes

1. mars 2018 gjør vi endringer i rutetilbudet i Kirkenes

Nytt sykehus - Nye bussruter

 

Hva betyr det for deg?

  

Viktig informasjon til deg som bor i Kirkenes

1. mars endres bussrutene i Kirkenes. For deg som er bruker av bussen vil du merke endinger i avgangstider og rutetrasé. Vi ber deg om å sjekke reiseplanlegger www.snelandia.no/planleggreisen eller ring ruteopplysningen på 177.

Endringene i rutene skjer som følge av nytt sykehus i Kirkenes. Sykehuset flyttes til Andrevann fra Prestøya, og endring i rutene er derfor nødvendig.

 

Rute 110, Bybuss Kirkenes

Den største endringen er på rute 110. Rute 110 vil gå mellom Prestøya og Andrevann slik at de som bor og jobber på Prestøya i dag kan forholde seg til en rute, og slippe og skifte buss i sentrum.

I tillegg styrkes tilbudet for de som bor på Prestefjellet, dvs. Bergstien og Fjellveien. Tilbudet vil være jevnere fordelt, noe som betyr at frekvens på avganger går ned på enkelte holdeplasser, mens noen holdeplasser får økt frekvens.

Rute 111, Ringrute Bjørnevatn - Hesseng - Sentrum

Vil betjene det nye sykehuset ved Andrevann før ruta går ned til Amfi Kirkenes via Væggerjordet. Merk nye rutetider.

Rute 112, Ringbuss Sentrum - Jakobsnes - Tårnet

Vil bli en buss som kjører til Jakobsnes. I tillegg styrkes tilbudet med en kveldsrute på hverdagene samt en rute på lørdag til Tårnet skole.

Flybuss

Boreal Travel vil starte opp flybuss mellom Kirkenes og Kirkenes lufthavn. Denne ruten vil drives kommersielt, noe som betyr at ruten kjøres uten offentlig tilskudd. Se flybussen.no for mer informasjon.

 

OmleggingBuss_Kirkenes_Webfiler-LinjeKart.jpg/