keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Justering av busstakster fra 1.1.15

Justering av busstakster fra 1.1.15

Justerte busstakster fra 1.januar 2015

I Finnmark har ikke prisen på bussbilletter vært regulert siden 2010, noe som har gjort at vi nærmest er billigst i landet. Ved inngangen til 2015 er busstakstene derfor hevet noe, på linje med andre fylker.

 

Fra 1.januar økes grunntaksten for buss i Finnmark. De vesentligste endringene er som følger:

Grunntakst for voksen passasjer økes fra dagens 35 kroner til 50 kroner

  • Barne- og honnørbilletter betaler 50 %, dvs. ny minstetakst blir 25 kroner
  • Bysonetaksten som gjelder ved forhåndsbetaling via mobiltelefon («mobillett») holdes lav, og vil fra nyttår koste 25 kroner
  • Månedskortet for bybuss (voksen) økes fra 580 kroner til 680 kroner

I stedet for å kutte ruter

Denne økningen er betydelig, men siden busstakstene ikke har vært endret siden 2010 må vi justere for å sikre videre drift av et stort rutenett, sier samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi. Alternativet hadde vært å redusere rutetilbudet med mellom 10 og 15 millioner kroner, noe vi håper de reisende har forståelse for, fortsetter han.

Velg mobillett 

Vi går straks inn i 2015, og det er det siste året man fremdeles kan betale med kontanter om bord på bussene. De siste årenes mange ran og ransforsøk på bussene i Norge gjør at det er på tide å sette stopp for kontantbetaling. Så vidt jeg vet er Finnmark det første fylket som innfører kontantfrie busser, opplyser samferdselssjefen, men understreker at man fra 2016 fremdeles kan fortsette å betale med kort om bord, eller benytte «mobillett».

Ved å holde taksten lav på «mobilletten» håper vi at flere brukere tar denne i bruk. Så langt i år ser vi en god trend, og vi satser på at dette fortsetter, forteller samferdselssjefen. Han forteller videre at «mobilletten» er tilgjengelig i alle fem bybussområdene, samt på enkeltruter i Tana og Berlevåg, men at fylkeskommunen jobber for at den skal være tilgjengelig over hele fylket innen utgangen av 2015.

Uendret pris på ungdomsbilletten

Månedskortet for ungdom koster i dag 350 kr, og det vil det også gjøre i 2015. Vi ønsker at ungdom skal kunne komme seg mellom fotballtreninger, kino, kor- og korpsøvelser eller på date uten at det koster dem skjorta, avslutter Holm-Varsi.