keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Flexx for alle i Tana

Flexx for alle i Tana

Flexx for alle i Tana

I to år har bestillingsrutene i Tana vært forbeholdt eldre eller ungdom. Fra nå av kan alle innbyggere i Tana reise med rutene. Og prisen er bare 20 kroner – enten du betaler kontant eller velger å benytte mobiltelefonen. 

 

Bestillingsruter

- Finnmark fylkeskommune har hatt stor suksess med prosjektet bestillingstransport i Tana, og vi ønsker derfor å åpne tilbudet for alle innbyggerne i kommunen – ikke bare de eldre eller ungdom, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.   Bestillingsrutene har vært prøvd ut i Tana kommune siden høsten 2012, og var opprinnelig et 2-årig prosjekt. Rutene ble lagt opp for eldre brukere på dagtid, og ungdom på kveldstid. Hensikten med prosjektet var å gi et mer brukertilpasset kollektivtilbud i distriktet. Slike transportløsninger bidrar til at det er mer attraktivt å bo i distriktene for de som ikke har egen bil ved at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Grunnpilarene i prosjektet har vært god folkehelse, økt livskvalitet og bolyst.

Populært

Det har hele tiden vært meningen at dersom prosjektet var vellykket, så skulle man inkludere dette i det ordinære kollektivtilbudet i kommunen, og den tiden ser vi er moden nå, sier Holm-Varsi. -Tilbudet har blitt så populært at det er blitt utvidet i løpet av prøveperioden, og innbyggerne i Tana kommune kan nå benytte transporten flere ganger i uka, også på ettermiddags- og kveldstid, sier prosjektleder ved samferdselsavdelinga, Ann-Kristin Johnsen.

Flere ruter

Rutene dekker det meste av kommunen, og går flere ganger ukentlig fra Austertana, Vestertana, Sirma og Polmak inn til Tana bru, og retur. I tillegg går en månedlig handlerute til Nuorgam, som også er blitt veldig populær. Bestillingstransporten i Finnmark inngår i merkenavnet Flexx. Det er ordinære rutetabeller, men rutene opereres kun ved bestilt behov. Vi har tilsvarende ruter også i Karasjok, Kautokeino, Alta og Hasvik kommuner, forteller samferdselssjefen, som henstiller folk til å lese mer på websiden www.flexx.no.

Mobillett

Rutene kan bestilles via websiden, eller man kan ringe 177. Billetten koster 20 kr på disse rutene. Nytt er det at de som har smarttelefon kan laste ned en app som heter FFK Mobillett, og betale billetten med denne. Billetten kommer da på mobilen. Vi håper innbyggerne i Tana kommune vil bli fornøyde med det nye transporttilbudet, og at mange vil benytte seg av transporten, avslutter Holm-Varsi og Johnsen.