keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Flere ferjeavganger til Hasvik

Flere ferjeavganger til Hasvik

Flere ferjeavganger til Hasvik

2014 har vært et år med kraftig økning i trafikken på ferjesambandet Øksfjord – Hasvik. Det har vært så mye trafikk at det tidvis har vært et stort problem med gjenstående biler. Finnmark fylkeskommune har derfor sendt bestilling til Fjord1 om to ekstra ukentlige avganger i perioden februar – august.

 

Økningen de første fem månedene i 2014 var på ca. 30 % i forhold til året før, og totalt på året ser vi ut til å havne på en økning rundt 15 % i antall personbilenheter (PBE) , opplyser samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. Økningen er så kraftig at vi ser oss nødt til å utvide kapasiteten så langt det er mulig innenfor gjeldende kontrakt og arbeidstidsreglement.

Fylkeskommunen har derfor fått tilbud fra Fjord1 på to ekstra ukentlige avganger i perioden februar – august. I tillegg er klarsignal til gjennomføring gitt igjennom budsjettbehandlingen i fylkestinget i desember. Bestilling ble sendt til Fjord1 forrige uke, og de ekstra avgangene settes i drift så snart det er praktisk mulig på nyåret. Ut fra tilbakemeldinger fra Fjord1 så vil det skje tidlig i februar, opplyser samferdselssjefen.

Dette, sammen med at «Åfjord» nå er tilbake i rute, gjør at vi håper innbyggerne og næringslivet på Hasvik igjen kan gå et nytt år i møte med positivitet og stabilitet rundt ferjesambandet, avslutter Per Bjørn Holm-Varsi.