keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Ekspressbåtavtale signert

Ekspressbåtavtale signert

Ekspressbåtavtale signert

Finnmark fylkeskommune inngikk torsdag kontrakt med Boreal Transport Nord AS for drift av ekspressbåtruter i Finnmark for perioden 2016 – 2025. - Boreal ble valgt ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og vi er fornøyd med at en lokal og kjent operatør skal opprettholde den viktige funksjonen ekspressbåtene i fylket har, sier fylkesrådmann Øystein Ruud.

 

Kontrakten har i utgangspunktet en ramme på 103 millioner kroner pr. år, og fylkesrådmannen er fornøyd med at man her har gjennomført et anbud der både produksjon og antall fartøyer er økt, og kostnaden ligger under dagens nivå.

- Vi er glade for tildelingen, og for å kunne videreføre det gode samarbeidet med Finnmark fylkeskommune, sier konsernleder i Boreal Transport Norge, og styreleder i Boreal Transport Nord, Kjetil Førsvoll.


Godt rutenett, nye fartøy

- Man får på plass et godt rutenett med nye fartøy som ivaretar folk og næringsliv i fylket. Rutene er mer markedsrettet enn dagens, noe som gjør at størstedelen av befolkningen får et bedre tilbud enn de opplever i dag, sier fylkesrådmannen.


- Tillit i Finnmark

Kjetil Førsvoll understreker at solid innsats fra selskapets medarbeidere i Finnmark over lang tid har bidratt til å utvikle den kvaliteten på transport-tjenestene som danner grunnlaget for at selskapet får fortsatt tillit i Finnmark.

- Gode tradisjoner og dyktige medarbeidere gjennom flere år har bidratt til at vårt selskap kommer styrket ut av konkurransen. Vi gleder oss over fortsatt å kunne være en aktiv part i utviklingen av gode transportløsninger i fylket, sier Førsvoll.

Åtte fartøy

Det skal brukes totalt åtte fartøyer, hvorav det ene er reservefartøy. De fleste av båtene blir såkalte kombibåter, det vil si at de også kan ta med bil og last når det er nødvendig.
Kontaktpersoner

Fylkesrådmann Øystein Ruud 975 26 997

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi 970 90 473

Styreleder i Boreal Transport Nord Kjetil Førsvoll 918 85 599