keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Bussanbudet - Kun ett selskap ga tilbud

Bussanbudet - Kun ett selskap ga tilbud

Bare et selskap vil kjøre buss i Finnmark

Driften av de ordinære bussrutene i Finnmark for perioden 2016 – 2022 har vært ute på anbud de siste månedene, og frist for innlevering av tilbud gikk ut i dag 5.mars klokka 12.

Det har i forkant av anbudet og også i anbudsperioden vært stor interesse rundt denne kontrakten, men ved fristens utløp var det kun kommet inn tilbud fra ett selskap.

Kun et tilbud

OVERRASKET - MEN IKKE SKUFFET

Samferdselsavdelinga i Finnmark fylkeskommune gjennomførte i dag anbudsåpning for bussanbudet, og kunne konstatere at det kun var ett busselskap som hadde levert tilbud – Boreal Transport Nord AS.

- Vi skal ikke si vi er skuffet, sier konstituert samferdselssjef Eirik Selmer, men strengt tatt er vi overrasket over at det ikke kom tilbud fra 2 – 3 andre busselskaper, for det har vært tett dialog helt til det siste. 

Den videre framdriften tilsier at det ennå kan ta noe tid før en endelig kontrakt kan signeres. Nå skal mottatte tilbud sendes over for evaluering hos Asplan Viak. De vil kvalitetssikre at vi har fått tilbud som er i tråd med de krav vi har satt i anbudet, forteller Selmer, som fortsetter med at en kontrakt neppe er signert før i mai måned.

 

FÅ STØRRE ENDRINGER I TILBUDET

Det er ikke lagt opp til store endringer i rutetilbudet i årene som kommer, men det er satt fokus på at reisekjeden skal bli enklere igjennom mer effektiv drift på rutene, samt på utvalgte knutepunkt der bedre det er lagt opp til korrespondanser mellom bussene og mellom buss og båt, forteller Eirik Selmer. I tillegg er dimensjonering av bussmateriellet i forhold til trafikkbehovet mer spisset, noe som gjør at man kan oppleve at der det tidligere gikk en 50-seters buss, nå kanskje erstattes med en 16-seter.

 

BYBUSS

Størsteparten av de reisende i fylket benytter seg i dag av bybussene i Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Vadsø og Kirkenes. Dette tilbudet styrkes ytterligere ved å lette innpendling fra ytterdistriktene.

 

LANGRUTER

Langrutene videreføres stort sett med samme rutestruktur som i dag, men med noen justeringer. Eksempelvis legges langruta Alta – Kirkenes via Finland, for å korte ned reisetiden. Videre innføres det en ny langrute over Ifjordfjellet mellom Kirkenes – Hammerfest – Kirkenes, opplyser Selmer. Denne ruten skal trafikkeres i hver retning seks dager i uken.

I vestfylket er det langruten Alta – Nordkapp som blir en av de tunge satsningene, og denne ruten vil ha overgangsmuligheter til resten av fylket i Olderfjord. I alt fem busser vil møtes i Olderfjord flere ganger daglig fra 2016, og sørge for at finnmarkingan kommer seg fram.

I øst vil ruten som i dag går mellom Vadsø – Kirkenes utvides, slik at ruten starter i Vardø. Denne ruten vil også gå flere ganger daglig i begge retninger, og inkludere god forbindelse mot bl.a. Tana i Varangerbotn.

Eirik Selmer opplyser at det også er andre mindre justeringer og tilpassinger, men at det ikke er noen vesentlige endringer i grunnstrukturen i forhold til hva man ser i dag.

 

BLÅ BUSSER

I gjennom FFR-tiden, og også etter at FFR ble solgt til franske Connex har man i Finnmark vært vant til de gule og røde bussene. I de senere år er disse blitt «komplettert» med busser fra andre deler av landet, slik at det nå er et fargekaos av busser ute på finnmarksveiene – fra nyttår er det ubønnhørlig slutt på dette. Inn kommer blå busser som alle vil være profilert på samme måte.

- Det er første gang Finnmark fylkeskommune gjennomfører et anbud på rutedrift i hele fylket, og da er dette en fin markering på at det endelig er slutt på FFR-tiden, sier Eirik Selmer. Vi håper og tror at passasjeren vil ta godt i mot de nye bussene og den nye profilen.

 

FLERE RUTER KOMMER PÅ ANBUD

Selv om bussdriften nå har vært på anbud betyr ikke det at alle rutene i fylket er kontraktsfestet. Etter påske kommer et nytt anbud som inkluderer ruter i mindre trafikkerte områder, bestillingstransport, mindre skoleruter, samt noen flybuss- og bybussruter. Først når dette anbudet er i mål har vi kontraktsfestet all kollektivtrafikk fra 2016, avslutter konstituert samferdselssjef Eirik Selmer.

 

 

 

Kontakt: Konstituert samferdselssjef Eirik Selmer, telefon 78963120/mobil 92249441