keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Avlyser Flexxanbudet

Avlyser Flexxanbudet

 

Etter anbudsåpning viser det seg at tilbudene som er kommet inn på Flexx-rutene i Finnmark er for høye samt at det på mange av rutene kun er én tilbyder. Derfor avlyses Flexx-anbudet.

 

-Tilbudene som kom inn ligger langt over forventet kostnad, og fylkeskommunen har valgt å ikke inngå noen kontrakter på Flexx-transporten på nåværende tidspunkt, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. – I tillegg til at prisen var høy hadde vi kun konkurranse på 3 av de 25 rutene som ligger i anbudet, noe som i realiteten ikke gir en reell konkurranse. Det bidrar også til at vi nå velger å avlyse anbudet, forteller Holm-Varsi.

Finnmark fylkeskommune har på lik linje med andre fylker i landet positive erfaringer med bestillingstransport på trafikksvake strekninger. - Vi har blant annet registrert at kostnader til drift av bestillingstransport ligger godt under kostnadene til ordinær bussdrift, sier Holm-Varsi. - Når kostnadene for bestillingstransport i de innkomne tilbudene ligger på godt over det dobbelte av ordinær bussdrift blir det feil. Vi treffer ikke målet om å gi et fleksibelt transporttilbud til en lavere kostnad enn ordinær bussdrift, forklarer Holm-Varsi.   

Flexx-anbudet ble behandlet i fylkestinget i april, der det ble fattet vedtak om at 25 ruter fordelt på 17 anbudspakker skulle ut på anbud. - Når det nå viser seg at de innkomne tilbudene langt overstiger fylkeskommunens estimat over forventet kostnad, sammenlignet med ordinære bussruter i Finnmark og Flexx-ruter i andre fylker, må anbudet avlyses, sier Holm-Varsi. Han opplyser samtidig om at fylkeskommunen er i gang med en justering av Flexx-anbudet som vil legges fram for ny behandling i fylkestinget i desember.

Rutene som ligger inne i anbudet skal likevel startes opp 1. januar 2016 som planlagt, men da gjennom midlertidige løsninger, avslutter Holm-Varsi.

 

Kontakt person: Utvalgsleder Remi Strand, tlf 90154429