keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Justering i ferjesambandene

Justering i ferjesambandene

Snelandia gjør en mindre endring i ferjesambandene Korsfjord-Nyvoll og Strømsnes-Kjerringholmen, gjeldende fra 1.mars 2018.

550 Korsfjord - Nyvoll v.v.

Avgang fra Korsfjord søndager kl. 15:15 flyttes til nytt avgangstidspunkt kl. 15:45. I samme ferjesamband kan det settes inn plassmangelturer helg-/høytidsdager kl. 18:15 og 20:30, dersom det er gjenstående kjøretøy etter forrige avgang. 

Dette gir følgende avgangstider på søndager fra Korsfjord:

 • Avgang 09:30 
 • Avgang 15:45 
 • Avgang 16:45 
 • Avgang 17:45 
 • (kl. 18:15 - evt. plassmangeltur dersom gjenstående kjøretøy 17:45)
 • Avgang 20:00 
 • (kl. 20:30 – evt. plassmangeltur dersom gjenstående kjøretøy 20:00)

 

560 Strømsnes - Kjerringholmen v.v.

For ferjerute 560/Strømsnes-Kjerringholmen kan det settes inn plassmangelturer kl. 15:15 og 19:25, dersom det er gjenstående kjøretøy etter forrige avgang.

Dette gir følgende avgangstider på søndager fra Strømsnes:

 • Avgang 09:30
 • Avgang 14:40
 • (kl. 15:15 - evt. plassmangeltur dersom gjenstående kjøretøy kl. 14:40)
 • Avgang 16:30
 • Avgang 18:45
 • (kl. 19:25 - evt. plassmangeltur dersom gjenstående kjøretøy kl. 18:45)