keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
ESA ser på Årøysambandet

ESA ser på Årøysambandet

EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som overvåker at Norge etterlever EØS-konkurransereglene, har stilt spørsmål ved kontraktene i ferjesambandet Kongshus – Mikkelsby.

-Vi har god oversikt over saksdokumenter og politisk behandling, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune. Han er forberedt på at ESA vil se nærmere på hvordan sambandet har vært driftet og politisk behandlet opp gjennom årene.

For kort tid tilbake mottok samferdselsavdelinga i fylkeskommunen en henvendelse fra Samferdselsdepartementet, fordi ESA hadde bedt departementet om å svare ut spørsmål rundt kontraktsinngåelser og –gjennomføring i ferjesambandet til Årøya.

Spørsmål om kontrakter

-Det var en del spørsmål knyttet til kontraktene fylkeskommunen har og har hatt med Altafjord Oppdrett AS, og hvordan disse er håndtert, sier samferdselssjefen.

I tillegg stilte de spørsmål rundt anbudet som ble gjennomført i 2013 i Årøy-sambandet, der Boreal var anbudsvinner. Hvorfor opererer ikke de sambandet, og hva er gjort i forhold til oppfyllelse av forpliktelsene i anbudet, var temaer de var innom.

Har god oversikt

Samferdselssjefen sier at fylkeskommunen har god oversikt over både saksdokumenter og politisk behandling på dette sambandet opp gjennom årene, og er forberedt på at det vil kunne komme en nærmere henvendelse rundt dette fra ESA.

-Som følge av situasjonen, har vi søkt juridisk bistand som rådgivning for videre oppfølging, forteller Holm-Varsi.

-I tillegg har vi inntil videre innstilt videre kontraktsforhandlinger med Altafjord Oppdrett AS, i påvente av ESAs videre behandling.

Politikerne orienteres

-Vi forbereder nå en presentasjon av situasjonen til politiske utvalg i desember, avslutter samferdselssjefen.

 

KORT OM ÅRØYSAMBANDET

Årøya er en øy i Altafjorden, med et kollektivtilbud bestående av hurtigbåt og ferje. Kontrakt for ferjedrift ble inngått av Finnmark fylkeskommune med rederiet Altafjord Oppdrett AS i 1997, og har siden 1998/99 blitt driftet med ferja «Skaget» i sambandet mellom Kongshus og Mikkelsby. Ferjesambandet har de siste årene vært mye diskutert, som følge av utfordringer rundt ombygging av fylkeskommunens ferjekaier. Sambandet opereres i dag med to ulike kaityper – der ferja er tilpasset én kaitype i hver ende.

I 2013 ble det gjennomført anbud for bilførende hurtigbåt i sambandet mellom Kongshus og Mikkelsby, men bl.a. som følge av utfordringene med kaiombygginga, er sambandet fremdeles driftet med ferje. Øya har i tillegg hurtigbåtforbindelse med AltafjordXpressen, fra Alta, Storekorsnes og Rognsundstedene.