keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Reservefartøy på plass i Hasvik/Loppa på onsdag

Reservefartøy på plass i Hasvik/Loppa på onsdag

Ferjesambandene i Loppa og Hasvik har siden begynnelsen av forrige uke blitt trafikkert med kun ett fartøy. Nå lover Boreal Sjø at reservefartøy er på plass fra onsdag. «Altfor sent», er samferdselssjefens reaksjon.

Hovedfartøyet «Hasvik» ble tatt ut av drift etter siste avgang søndag 29.april, og etter dette er de tre sambandene ut fra Øksfjord blitt trafikkert av fartøyet «Bergsfjord» alene. Boreal Sjø opplyser at feilen på «Hasvik» var mer betydelig enn først ventet, og det tar derfor tid å få fartøyet tilbake i drift. Deler til ferga Hasvik er under produksjon og fartøyet beregnes foreløpig å være tilbake i rute onsdag 16.mai. Boreal Sjø har varslet at reservefartøyet «Lurøy» forventes å ankomme sambandene i løpet av onsdag 9. mai. Nye ruter t.o.m. tirsdag 8.mai er publisert i reiseplanleggeren på snelandia.no. Ny vurdering med oppdatering av reiseplanleggeren publiseres i løpet av tirsdag 8.mai, når det er klart hvilket tidspunkt «Lurøy» er klar til å settes i trafikk. 

- Det er skuffende for fylkeskommunen å se at reservefartøy settes inn så sent, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. Vi gjennomførte til dels tøffe forhandlinger gjennom halvannet år for å få på plass en avtale om reservefartøy, og da er vi skuffet over at rederiet ikke overholder avtalen med å sette inn fartøy etter fire dager. Dette går ut over innbyggerne og næringslivet i de ytterste delene av fylket vårt, og det er beklagelig at operatøren ikke følger opp det vi er blitt enige om. Vi kommer til å ta dette opp kontraktsmessig med Boreal Sjø, avslutter samferdselssjefen.